1. Temel Onkoloji Sempozyumunda 1.’lik ve 3.’lük Ödülü

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından 09-11 Mayıs 2018’de düzenlenen 1. Temel Onkoloji Sempozyumunda İÜ Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyelerimiz:

“Metilasyon ve Ekspresyon Array Yöntemleri ile Oral Kavitenin Premalin Lezyonlarında Yeni Biyobelirteç Adayı Genler” isimli çalışma ile 1.’lik

edf

“Herediter Retinoblastoma Oluşumunda Rol Oynadığı Düşünülen Yeni Aday Genler” isimli çalışma ile 3.’lük ödülü kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved