Eylül 2013

Fiziki Yapı

İstanbul Üniversitesi Kampüsleri İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. İstanbul Üniversitesi, 17 Fakülte, 12 Yüksekokul, 13 Enstitü ve 1 Konservatuar ile önemli bir bilim merkezidir. Üniversite bu devası yapısı ile İstanbul içerisinde…

Enstitü Yönetimi

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir Başhekim Prof.Dr.Esra Kaytan Sağlam Müdür Yardımcıları Prof.Dr. Hatice Bilge Enstitü Sekreteri Murat Ertay Enstitü Yönetim Kurulu Prof.Dr. Ahmet KİZİR Prof.Dr.M. Emin DARENDELİLER Prof.Dr. Sezai VATANSEVER Prof.Dr. Ethem…

İlke ve Değerler

İlke ve Değerler Cumhuriyete ve Atatürk İlkelerine Bağlılık   Hasta Haklarına Duyarlılık   Çevreye ve Topluma Saygı   Tıp Etiği Kurallarına Mutlak Uyum   Çalışkanlık ve Özveri   Katılımcı Yönetim Anlayışı   Bilimsel…

Tarihçe

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi kampüsü içinde, 1933 yılında Atatürk’ün gerçekleştirdiği Üniversite Reformu çerçevesinde Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi kliniği olarak kurulmuş. Türkiye’deki ilk kanser tanı ve tedavisinin uygulandığı binalardan birisini de içeren…

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved