09 Eylül 2013

Enstitü Yönetimi

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir Başhekim Prof.Dr.Esra Kaytan Sağlam Müdür Yardımcıları Prof.Dr. Hatice Bilge Enstitü Sekreteri Murat Ertay Enstitü Yönetim Kurulu Prof.Dr. Ahmet KİZİR Prof.Dr.M. Emin DARENDELİLER Prof.Dr. Sezai VATANSEVER Prof.Dr. Ethem…

İlke ve Değerler

İlke ve Değerler Cumhuriyete ve Atatürk İlkelerine Bağlılık   Hasta Haklarına Duyarlılık   Çevreye ve Topluma Saygı   Tıp Etiği Kurallarına Mutlak Uyum   Çalışkanlık ve Özveri   Katılımcı Yönetim Anlayışı   Bilimsel…

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved