Mayıs 2017

Zorunlu Prosedürler

Yönetim Süreci

 İletişim Prosedürü Yönetim Gözden Geçirme Süreci İşleyiş Prosedürü Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Süreci İşleyiş Prosedürü

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved