Deneysel ve Moleküler Onkoloji Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Koşulları: Biyolog, Moleküler Biyolog, Tıbbi Biyolog

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımları

OTM 100 : Seminer

OTM 101 : Kanser Biyolojisine Giriş    (3-2-4)
Kanser kavramı, genel görüşler, epidemiyoloji, gelişme ve farklılaşma, epidemiyoloji, kanserin nedenleri, kimyasal karsinogenez, radyasyona bağlı karsinogenez, virüsler, hücrede sinyal iletimi, moleküler patoloji, onkogen ve repressör genler, ailesel kanserler

OTM 102 : Moleküler Onkolojiye Giriş    (3-2-4)
Genetik instabilite, DNA onarımı, multistep karsinogenez, hücresel denetimde bozukluklar, kanserle ilişkili genetik unsurlar, genetik instabilite, onkogenlerin aktifleşme yolları, onkogenik proteinlerin işlevi , kromozomal değişiklikler, gen amplifikasyonları,

OTM 103 : Deney Sistemleri ve Temel Yöntemler    (3-2-4)

Spektroskopi yöntemleri, santrfüj prensipleri, elektroforez, kromatografi türleri ve prensipleri, immun yöntemler, RIA, EIA, kanser hücrelerini inceleme ve tanımlamada kullanılan yöntemler

OTM 104 : Moleküler Karsinogenez İleri Konular    (2-0-2)
Apoptozis ve kanser, ölüm reseptörleri, apoptozis- onkogen/supressör gen ilişkileri, antikanser ajanlar ve etki mekanizmaları, biyolojik modifier’ler, kanserde ilaç direnci, yeni etken maddelerin geliştirilmesi ve uygulanması, farmakogenetik, genetik polimorfizmler

OTM 105 : Biofizik ve Kanser    (2-0-2)
Biofiziğe giriş, enerji ve bağlar, hücre zarı, aktif ve pasif ileti, membran potansiyeli, membranda iletkenlik, potansiyeller, nükleik asitler, proteinler, enzimler, bioenerjetik, protein yapısı, hemoglobin, ligand bağlama, enzim aktivitesinin kontrolu, kas hücresi, gen ekspresyonu, antikorlar

OTM 106 : Membran Biyolojisi    (3-0-3)
Membranın evrimi ve yapısı, membran modelleri, membranın yapıtaşlarının özellikleri, membranın sinyal iletiminde rolü, hücre canlılığının korunmasında membranın görevi, hücre farklılaşmasında ve hücrelerarası iletişimde membranın işlevi, madde taşınımı, protein trafficking

OTM 107 : Kanserde Sinyal İleti Mekanizmaları    (3-0-3)
Hücrenin normal işlevlerini düzenleyen sinyal ileti yolları, embryogenez ve hücre farklılaşmasında görev alan sinyal ileti yolları, mitojenik sinyal transdüksiyonu, hücre siklusunun kontrolu, transkripsiyonun regülasyonu

Öğrenciler Yüksek Lisans eğitimi için 30 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTM 100, OTM 101, OTM 102, OTM 103,

Seçmeli dersler: OTM 104, OTM 105, OTM 106, OTM 107

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Moleküler Karsinogenezde İleri Konular
Kanser Biyolojisine Giriş Biyofizik ve Kanser
Moleküler onkolojiye giriş Membran Biyolojisi
Deney sistemleri ve temel yöntemler Kanserde Sinyal İleti Mekanizmaları
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved