Tıbbi Radyobiyoloji Doktora Programı

Programa Başvuru için Mezuniyet Şartı: Tıp Doktoru, Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın …

Dersler ve Tanımları

ORT 200 : Seminer

ORT 201 : Tıbbi Radyobiyoloji A    (3-2-4)
Radyasyon absorpsiyonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre sağkalım verileri, normal dokularda doz-cevap ilişkileri, radyoduyarlılık ve mitotik siklusta hücre yaşı, radyasyon hasarı ve dose-rate effect

ORT 202 : Tıbbi Radyobiyoloji B    (3-2-4)
Oksijen ve reoksijenasyon, LET, RBE, radyoduyarlaştırıcılar ve radyoaktif maddeler, hücre ve doku tümör kinetiği, radyoterapide zaman-doz ve fraksiyonasyon, yeni radyasyon modelleri ve hipertermi, radyasyonun akut ve geç etkileri, onkogenik transformasyon ve onkogenler, embryo ve fetus üzerine radyasyonun etkileri

ORT 203 : Kanserde Radyasyon Tedavisi    (3-2-4)
Tüm vücut ışınlamasının akut etkileri ve radyasyona bağlı oluşan katarakt, ilaç- radyasyon etkileşimlerinin mekanizması, başlıca etkileşim örnekleri, kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin birlikte kullanımında önceliğin ve sıranın belirlenmesi, sıralı tedavinin prensipleri

ORT 204 : Radyasyon ve Karsinogenez    (3-2-4)
İyonizan radyasyon, ultraviyole ışınları ve karsinogenez, hücre ve dokudaki etkiler, oksijen etkisi, hücre ölümü, mutagenez, kromozom bozuklukları, neoplastik transformasyon ve evreleri, modifying faktörler, moleküler mekanizmalar, DNA hasarı, onkogen ve tümör supressör genler, radyasyonla oluşturulmuş deneysel karsinogenezin özellikleri, radyasyonla indüklenen ikincil tümörler

ORT 205 : Kanserde Hipertermi ve Alternatif Tedaviler    (3-0-3)
Radyasyon tedavisinin etkisini güçlendiren ajanlar, düşük LET radyasyon, fiziksel modifier’lar, yüksek LET radyasyon, hiperbarik oksijen / tourniquet teknikler, hipoksik duyarlaştırıcılar, perfluorokarbonlar, sitotoksik ajanlar, radyokoruyucular, hipertermi

ORT 206 : Radyasyon ve Güvenlik    (3-0-3)
Radyasyon türleri, iyonizasyon kapasitesi, girginlik, pratikte kullanılan birimler, radyasyonun biyolojik etkileri, güvenlik standartları, tolere edilen ve izin verilen dozlar

ORT 207 : Radyoaktivitenin Araştırmada Kullanımı    (3-2-4)
Radyoaktif ışınların özellikleri, yarı ömür, yaş tayini, hücre organellerinin ve moleküllerin işaretlenmesi, tracer moleküller, spesifik aktivite, ölçüm yöntemleri, gamma sayıcılar, sintillasyon sayıcılar, radyoimmunoassay

Öğrenciler 40 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: ORT 200, ORT 201, ORT 202, ORT 203, ORT 204

Seçmeli dersler: ORT 205, ORT 206, ORT 207

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Kanserde Hipertermi ve Alternatif Tedaviler
Tıbbi Radyobiyoloji – a Radyasyon ve Güvenlik
Tıbbi Radyobiyoloji – b Radyoaktivitenin Araştırmada Kullanımı
Kanserde Radyasyon Tedavisi
Radyasyon ve Karsinogenez

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved