Fiziki Yapı

 

İstanbul Üniversitesi Kampüsleri

İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. İstanbul Üniversitesi, 17 Fakülte, 12 Yüksekokul, 13 Enstitü ve 1 Konservatuar ile önemli bir bilim merkezidir. Üniversite bu devası yapısı ile İstanbul içerisinde çeşitli bölgelere dağılmıştır. Üniversitenin 5 büyük kampüsü bulunmaktadır. Bunlar; Beyazıt Kampüsü, Çapa Kampusü, Cerrahpaşa Kampusü, Avcılar Kampüsü ve Bahçeköy Kampüsüdür.  Bu kampüslerin dışında İstanbul Üniversitesi’nin İstanbul’un çeşitli bölgelerinde Fakülte ve Yüksekokulları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi’nin Van, Gökçeada, Sapanca ve Antalya da çeşitli araştırma ve inceleme birimleri bulunmaktadır.

Çapa Kampüsü

Çapa Kampüsü İstanbul İli Fatih İlçesi sınırları içerisindedir. Millet Caddesi ve Vakıf Guraba Caddesi arasında 125.000 metrekare bir alana yayılmıştır. Kampüs 1970 yılında Tıp Fakültesi’nin taşınmasıyla İstanbul Üniversitesinin kullanımına açılmıştır. Bünyesinde 2 Fakülte, 1 Yüksek Okul ve 3 Enstitü barındırmaktadır.

Fakülteler;

İstanbul Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,

Yüksek Okullar;

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu (4 Yıllık),

Enstitüler;

Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Kampüs Medikal Teşhis ve Tedavi yanı sıra İstanbul’un en büyük acil servislerinden birin sahiptir. Acil Cerrahi G-Servisi, İç Hastalıkları Acil Servisi, Nöroloji Acil Servisi, Ortopedi Acil Servisi ayrı bağımsız birimler olarak; Çocuk Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın-Doğum ve Radyoloji ise kendi binalarının acil bölümlerinde hizmet vermektedirler.

Çapa Kampüsü’nün Fiziki Kullanım Alanı

Capa Kampüsü 125.000 metrekare bir alana yayılmıştır. Kampüs içerinde 26 adet bina bulunmaktadır. Binaların toplam oturum alanı 35.435 metrekaredir. Binaların toplam kullanım alanı ise 184.316 metrekaredir.

Kampüs içerisindeki binaların oturduğu alanların ve kullanım alanlarının ölçümleri aşağıdaki gibidir :

Bina Sayısı
Fakülte-Enstitü-Bölüm-Anabilim Dalı veya Yönetim Binaları Binanın Oturduğu Alan (M2) Binanın Kullanma Alanı (M2)
1
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
1.060
6.720
2
Kampüs Kreş Binası
500
1.000
3
İstanbul Tıp Fakültesi Oditoryum Binası
1.200
3.600
4
İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi
1.220
3.640
5
İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Anfi Binası
750
1.500
6
Kampüs Öğrenci Yemekhanesi
740
1.500
7
İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Binası
650
3.350
8
İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Binası
4.190
18.102
9
İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok Binası
7.070
54.100
10
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Binası
2.510
19.520
11
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası
2.470
18.880
12
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ve Nöroşirurji Binası
1.215
7.834
13
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Klinik Binası
1.800
5.630
14
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı B. Binası
540
3.625
15
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ABD Binası
1.960
6.050
16
İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Binası
1.375
4.800
17
Acil Cerrahi ve Acil Dahiliye Bina Bloğu
1.530
5.435
18
İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji Binası
600
800
19
Türkiye İş Bankası  Çapa Kampüs Şube Binası
300
1.320
20
İstanbul Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Birimi
230
560
21
İstanbul Tıp Fakültesi İnterfilite Merkezi
800
3500
22
İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Binası
625
3.750
23
İÜ Onkoloji Enstitüsü Binası
3000
12.000
24
İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi B.  Binası
950
3.350
25
İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği B. Binası
250
1.000
26
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası
3.700
20.295

İÜ Onkoloji Enstitüsü Binası

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çapa Kampüsünde yer almaktadır. Kampüsün kuzey kapısının sağ tarafındadır. 2.850 metrekare bir alana oturan Enstitü’nün toplam kullanım alanı yaklaşık olarak 12.000 metrekaredir.

Fakülte birbiriyle bağlantılı 3 ayrı bloktan (binadan) oluşmaktadır. Binalar farklı zamanlarda inşa edilmiş olup, enstitü içerisinden birbirlerine geçiş vardır.

A Blok: Beş katlı bloğun giriş katında biyokimya laboratuarı, radyoterapi tedavi üniteleri, hasta bekleme salonu, ultrasonografi ve mamografi ünitesi olup asma katta döner sermaye bürosu, satın alma bürosu, ayniyat bürosu, etik kurul odası ve güvenlik takip merkezi bulunmaktadır.

Bloğun 1. katında tıbbi radyofizik bilim dalı, 2. kattan itibaren patoloji laboratuarı ve öğretim üyelerinin odaları bulunmaktadır.

B Blok: Beş katlı bloğun Bodrum katta, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji poliklinikleri (1-8 nolu poliklinikler), epikriz odası, fotoğraf odası ve çamaşırhane bulunmaktadır.

Giriş katında radyasyon teknolojisi müzesi, enstitü müdürlüğü, yönetim kurulu odası, hasta hizmet birimleri (rapor sekreterliği, arşiv, evrak kayıt, vezne), başhemşire odası, doz planlama odası, simülatör (çizim) odası, planlama tomografisi, röntgen ve bekleme salonu (hasta kayıt-randevu bölümü ve kafeterya bekleme salonu içindedir) bulunmaktadır.

Birinci katta ayaktan kemoterapi salonu, Nijad Bilge kütüphanesi ve asistan odası bulunmaktadır.

İkinci ve 3. katlar yatan hasta servisleridir. Servislerde radyoterapi ve kemoterapi alan erişkin hastaların dışında 2. katta, cerrahi ameliyathane ve brakiterapi ameliyathanesi, 3. katta çocuk servisi de bulunmaktadır.

C Blok: Dört katlı bloğun giriş katında özel muayene sekreterliği ve öğretim üyeleri muayene odaları, 1. katında enstitü sekreterliği, özlük işleri bürosu, maaş-tahakkuk bürosu, telefon santralı, teknik hizmetler atölyesi, 2. katta, kanser araştırma laboratuarı, 3. katta biyokimya laboratuarı bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünün ön ve arka olmak üzere 2 adet yaklaşık 60 araçlık otoparkı vardır.

Enstitü içinde bağımsız jeneratör, merkezi oksijen, merkezi anons ve müzik sistemi mevcuttur.

Enstitü merkezi sistemle 24 saat, bina içi ve dışı, 47 adet güvenlik kamerası ile izlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved