Hizmetler ve Olanaklar

Hizmetler

  • İÜ Onkoloji Enstitüsünde halen 31 profesör, 6 doçent, 3 yardımcı doçent, 12 uzman doktor, 8 araştırma görevlisi, 7 biyolog, 5 uzmanlık öğrencisi asistan doktor, 1 eczacı, 5 fizikçi, 29 memur, 32 teknisyen, 9 laborant, 37 hemşire ve 12 yardımcı hizmetliden oluşan 198 kişi görev yapmaktadır.
  • Yılda ortalama 5.000 yeni hasta başvurmakta, takip ve kontrole yaklaşık 60.000 hasta çağrılmaktadır. Günde ortalama 250 hastaya radyoterapi uygulanmakta, 70 hasta ayaktan kemoterapi almaktadır. Enstitünün yatak kapasitesi 53’tür. İkinci katta 21 yatak olup bu yatakların 4’ü cerrahi, 5’i brakiterapi uygulanan hastalara aittir. Üçüncü katta ise 19 erişkin hastaya yatak hizmeti sunulabilmektedir. Çocuk Servisinde de 13 yatak mevcuttur.

 

 • Kliniğimizde Radyoloji Birimi de mevcut olup ortalama yılda 7.000 direkt grafi çekilmektedir. Ayrıca girişimsel radyoloji olarak memede subklinik lezyonlarda ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyon biyopsisi yapılabilmektedir. Karaciğer, böbrek ve boyun kitlelerine de ultrasonografi eşliğinde biyopsiler yapılmaktadır. Cerrahi ünitesi, patoloji laboratuarları ile enstitüde tanıdan tedaviye ve tedaviden takibe kanser hastasına multidisipliner sağlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra Temel Onkolojik Bilimlerde kıymetli araştırma çalışmaları ve Klinik Onkoloji Anabilim Dalı kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Dokuz poliklinikte erişkin ve çocuk hastalara ayaktan muayene ve tedavi hizmeti verilmektedir.
 • Yalnız onkolojik hastalara tahsis edilen 53 yatak kapasiteli serviste (2. ve 3. katlar) ve İstanbul Tıp Fakültesi kliniklerinde yatan onkolojik hastalar için konsültasyon ve tedavi olanağı mevcuttur. Çocuk hasta servisinde hastalara yataklı tedavi olanağı, erişkin hastalar için ayaktan kemoterapi uygulama katı ile hizmetleri devam etmektedir.
 • Çocuk radyoterapisinde gerekli hastalar için anestezi ile tedavi yapılabilmektedir.
 • Temel Onkoloji Bilim Dalı içerisinde bulunan laboratuarlar içerisinde otoanalizatörlerde hematoloji, biokimya, sedimentasyon, Marker tetkikleri yapılmaktadır. PCR cihazları, araştırma mikroskopları, Laminar Flow, CO2inkübatörleri, Video Gel dökümantasyon sistemi ve Hibridizasyon Fırınları araştırma laboratuarlarımızda bulunmaktadır.
 • Cerrahi ünitemizde bulunan iki adet ameliyathanemizde çeşitli tümörlere yönelik cerrahi girişimler yapılmaktadır. Özellikle meme kanserinin ilk teşhis aşamasından itibaren tüm lokal cerrahi girişimler ve gereken olgularda rekonstruktif işlemlerin uygulanabildiği merkezimiz yapılanmasını EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) ve Europa Donna (European Breast Cancer Coalition) ile işbirliği içerisinde yürütmekte ve hastalara multidisipliner tedavi imkanı sağlamaktadır.
 •  Medikal onkoloji ünitemizde, kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler ulusal ve uluslar arası kılavuzların rehberliğinde uygulanmaktadır. Kemoterapi uygulamaları ayaktan tedavi ünitesinde ya da yatarak uygulanmaktadır. Ayaktan tedavi ünitesi özel bir katı oluşturmakta olup 14 tedavi koltuklu iki standart salon, 5 tedavi koltuklu iki özel oda, bekleme salonu ve bir girişim odasından oluşmaktadır. İlaçlar laminar air flow içeren bir odada deneyimli hemşireler tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Yeni kurulan “Merkezi Robotik Kemoterapi Hazırlama Ünitesi” ile hastalar ve personel için güvenlik düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanmıştır.
 • Radyasyon onkolojisi ünitemiz içerisinde eksternal (dışarıdan) ve brakiterapi (içeriden) ışınlama yapılmaktadır. Brakiterapi uygulamaları gerek vücut boşluklarına ya da yüzeylerine gerekse dokuların içerisine (interstistyel) olacak şekilde yapılabilmektedir. Radyasyon Onkolojisi teknik donanımı:
  Bir adet robotik kollu Lineer hızlandırıcı: -Cyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut radyoterapisi
  Dört adet lineer hızlandırıcı: -Varian Trilogy-Rapid arc, Varian DBX 600C, Oncor Impression, Saturn-42 GE.
  Bir adet Kobalt-60 teleterapi cihazı: -Cirus: Co-60
  Bir adet sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi cihazı:-Nucletron, Ir-192 high dose rate brakiterapi
  Bir adet CT simülatör: -4D CT simülatör (Philips big Bore, 16 slice)
  Bir adet Konvansiyonel simülatör: -Nucletron Oldeft
  Dört adet tedavi planlama sistemi: -XiO CMS (4.60.00), Ecclipse (8.09), Oncentra Precise, Multiplan

Enstitü içerisinde bulunan diğer olanaklar:

 • Patoloji-Sitoloji Laboratuarı
 • Uzman Psikiyatrist hekimimiz ve psikoloğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı ile eşgüdüm içerisinde gereken hastalarımıza destek hizmetini vermektedir.
 • İki hasta bekleme salonu, 100 kişilik kütüphanede kitap, periyodik dergi, Tepegöz, Slayt makinası, Barkovizyon, Multivizyon projeksiyon sistemi bulunmaktadır.
 • Hasta kaydı, muhasebe ve bilimsel çalışmalar için kullanılan bilgisayar ağı.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved