İlke ve Değerler

İlke ve Değerler

  • Cumhuriyete ve Atatürk İlkelerine Bağlılık

 

  • Hasta Haklarına Duyarlılık

 

  • Çevreye ve Topluma Saygı

 

  • Tıp Etiği Kurallarına Mutlak Uyum

 

  • Çalışkanlık ve Özveri

 

  • Katılımcı Yönetim Anlayışı

 

  • Bilimsel Etik Kurallarına Mutlak Uyum

 

  • Özgür Araştırma Ortamı Yaratma

 

  • Çalışanlarımız İçin Mutlu Bir Çalışma Ortamı Oluşturma

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved