Kanser Biyokimyası Doktora Programı

Kanser Biyokimyası Doktora Programı

Programa Kabul Koşulları: Tıp doktoru, diş hekimi, veteriner, biyokimya uzmanı

Temel Onkoloji Anabilim Dalına bağlı bilim dallarından Yüksek Lisans mezunları

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

OTB 200 : Seminer

OTB 201 : Kanser Biyokimyasına Giriş    (4-0-4)
Hastalık etkenleri ; kanser hücresindeki değişiklikler ; metabolizmadaki Makromoleküllerin ve karbonhidratların değişikliği ; onkogenler ve mutasyonlar ; onkojenik virüsler ; kimyasal karsinojenler ; sitotoksik ajanlar ; antioksidanlar ve savunma mekanizmaları .

OTB 202 : Kanser Biyokimyası    (3-2-4)
Kansere sebep olan faktörler ; kanser hücresinin normal hücreden farkı ; hücre zarındaki değişiklikler ; karbonhidrat metabolizmasındaki değişiklikler .

OTB 203 : Kanserde Protein Metabolizmasındaki Değişiklikler    (3-0-3)
Protein metabolizmasının  normal metabolizmadan farkı ; kanserde protein dengesinin önemi ; farklı proteinlerin ortaya çıkışı ve bilinen protein düzeylerinde değişiklikler ; onkogenler, mutasyonlar,
translokasyonlar ; immünglobulinlerdeki değişiklikler ; paraneoplastik
Sendromlar .

OTB 204 : Kanserde Makromoleküller    (3-2-4)
Lipid ve kolesterol metabolizmasındaki değişiklikler ; yeni ve farklı lipidlerin sentezi ; bilinen lipidlerdeki değişiklikler ; farklı kolesterollerin
sentezi

OTB 205 : Kimyasal Karsinojenler ve Etkileri    (3-0-3)
Kimyasal karsinojenler ; antioksidanlar , etkileri ve savunma
mekanizmaları ;

OTB 206 : Sitotoksik Ajanlar    (3-0-3)
Sitotoksik ajanların hücre siklusuna etkisi , sınıflaması ve kullanıldıkları kanser tipleri ; vitaminlerin ve eser elementlerin kanserde önemi ;  kanserde beslenme .

OTB 207 : Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Rutin ve Araştırma Yöntemleri    (3-2-4)
Spektrofotometrik yöntemler ; radyoaktivite ve radyoaktif maddeler ;tanıda kullanılan radyoimmünoassay ( RIA ) yöntemi ve tipleri ; enzim  immünoassay ( ELISA ) yöntemi ve kullanılan ELISA çeşitleri ; tümör
belirleyiciler ve klinik önemleri .

OTB 208 : Tümör Belirleyici    (3-2-4)
Tümör belirleyiciler ve altgrupları, kanserde tümör belirleyicilerin kullanımı, tanı ve klinikte tümör belirleyicilerin önemi

Programda   Okutulan Dersler

Öğrenciler 40 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTB 200, OTB 201, OTB 202, OTB 203, OTB 204

Seçmeli dersler: OTB 205, OTB 206, OTB 207, OTB 208

Programda   Okutulan Dersler
Zorunlu   Dersler Seçmeli   Dersler
Seminer Kimyasal Karsinojenler ve Etkileri
Kanser Biyokimyasına   Giriş Sitotoksik Ajanlar
Kanser Biyokimyası Kanser Tanı ve   Tedavisinde Kullanılan Rutin ve Araştırma Yöntemleri
Kanserde Protein   Metabolizmasındaki Değişiklikler
Kanserde   Makromoleküller

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved