Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Koşulları: Kimyager, Kimya Mühendisi, Biyolog, Tıbbi Biyolog, Eczacı

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımları

OTB 100 : Seminer

OTB 101 : Biyokimyaya Giriş    (3-0-3)
Biyokimyanın tanımı ve önemi ; proteinin yapısı ve fonksiyonları ; proteinin konfigürasyonu ve dinamiği ; metabolizma ve enerji ; makromoleküllerin sentezi ve yıkımı ; genetik bilgi ; moleküler immünoloji .

OTB 102 : Genel Biyokimya    (3-0-3)
Hücre ve organelleri ; hücre zarı ve fonksiyonları ; vücut sıvıları ve biokimyasal yapısı ; asit – baz dengesi ; tampon sistemler .

OTB 103 : Protein Yapısı ve Fonksiyonları    (2-2-3)
Nükleotid nedir , yapı ve fonksiyonları ; RNA ve DNA ‘ nın yapısı ve önemi ; asit yapısı ve özellikleri ; protein sentezi ve proteinlerin sınıflanması;               proteinin denatürasyonu ve renatürasyonu ; enzim yapısı ve sınıflaması ; enzim aktivatörleri , inhibitörleri ve koenzimler .

OTB 104 : Metabolizma ve Enerji    (2-2-3)
Karbonhidrat tanımı ve yapısı ; polarizasyon ve redüksiyon özelliği ; karbonhidrat metabolizması ve sindirimi ; karbonhidrat metabolizma bozuklukları

OTB 105 : Makromoleküllerin Sentezi ve Yıkımı    (2-2-3)
Lipidlerin tanımı ve yapısı ; lipid tipleri ; lipid metabolizması ve emilimi ; kolesterol metabolizması ve emilimi ; lipid – kolesterol metabolizma bozuklukları .

OTB 106 : Steroid Hormonlar ve Immunoloji    (2-2-3)
Hormon yapısı , fonksiyonları ve bozuklukları ; immünglobulinler ; sitokinler ; interlökinler ; vitaminler ; eser elementler ve bu moleküllerin bozuklukları .

OTB 107 : Temel Biyokimya Yöntemleri    (2-2-3)

Biokimyasal testlerde kullanılan materyaller , toplanması ve saklanmaları ; idrar yapısı ve patogenezi ; kan alımı , serum ve plazma eldesi ; serum ve / veya plazmada belirlenen biokimya testleri , kullanılan yöntemler ve bu testlerin klinik önemi ; kreatin klirens tayini ; sedimantasyon tayini ; kan sayımı ve klinik olarak değerlendirilmeleri .

Öğrenciler Yüksek Lisans eğitimi için 30krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTB 100, OTB 101, OTB 102, OTB 103, OTB 104

Seçmeli dersler: OTB 105, OTB 106, OTB 107

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Makromoleküllerin Sentezi ve Yıkımı
Biyokimyaya giriş Steroid Hormonlar ve İmmunoloji
Genel Biyokimya Temel Biyokimya Yöntemleri
Protein Yapısı ve Fonksiyonları
Metabolizma ve Enerji
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved