Kanser Etyolojisi Doktora Programı

Programa Kabul Koşulları: Tıp doktoru, Diş hekimi, Veteriner, Biokimya uzmanı, Temel Onkoloji Anabilim Dalına bağlı Kanser Biyokimyası, Kanser Genetiği, Deneysel ve Moleküler Onkoloji, Onkolojik Biyoloji ve Immunoloji, Kanser Etyolojisi Bilim dallarında Yüksek Lisans mezunu

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımlar

OTE 200 : Seminer

OTE 201 : Klinik Etyoloji A    (3-0-3)
Kanser tanı ve taramasında kullanılan klinik ve laboratuar tanı yöntemleri, etyolojide araştırma yöntemleri, predispozan faktörler ve risk grupları

OTE 202 : Klinik Etyoloji B    (3-0-3)
Immunolojik faktörler ve sekonder malignite, metastaz, kimyasal karsinojenlerin inhibitörleri ve kanserden korunma ilkeleri, sigara, alkol, beslenme, çevre ve yaşam tarzının kanser gelişmesindeki etki mekanizması ve rolü

OTE 203 : Klinik Etyoloji Uygulamaları    (2-4-4)
Kanser tanı ve taramasında kullanılan klinik ve laboratuar tanı yöntemleri, etyolojide araştırma yöntemleri, predispozan faktörler ve risk grupları ile ilgili uygulamalar

OTE 204 : Klinik Etyoloji Uygulamaları B    (2-4-4)
Immunolojik faktörler ve sekonder malignite, metastaz, kimyasal karsinojenlerin inhibitörleri ve kanserden korunma ilkeleri, sigara, alkol, beslenme, çevre ve yaşam tarzının kanser gelişmesindeki etki mekanizması ve rolü ile ilgili uygulamalar

OTE 205 : Sistematik Etyoloji A    (3-0-3)
Baş, boyun, solunum, sindirim, ürogenital ve jinekolojik sistem kanserlerinin etyolojisi

OTE 206 : Sistematik Etyoloji B    (3-0-3)
Meme, deri, Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma, endokrin sistem, kemik, yumuşak doku ve pediatrik kanserlerin etyolojisi

OTE 207 : Sistematik Etyoloji Uygulaması A    (1-4-3)
Baş, boyun, solunum, sindirim, ürogenital ve jinekolojik sistem kanserlerinin etyolojisi ile ilgili uygulamalar

OTE 208 : Sistematik Etyoloji Uygulaması B    (1-4-3)
Meme, deri, Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma, endokrin sistem, kemik, yumuşak doku ve pediatrik kanserlerin etyolojisi ile ilgili uygulamalar

Öğrenciler 40 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTE 200, OTE 201, OTE 202, OTE 203, OTE 204

Seçmeli dersler: OTE 205, OTE 206, OTE 207, OTE 208, OTI 202, OTI 204

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Sistematik Etyoloji – A
Klinik Etyoloji – A Sistematik Etyoloji – B
Klinik Etyoloji – B Sistematik Etyoloji Uygulaması – A
Klinik Etyoloji Uygulamaları – A Sistematik Etyoloji Uygulaması – B
Klinik Etyoloji Uygulamaları – B

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved