Kanser Etyolojisi Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Koşulları: Kimyager, Kimya Mühendisi, Biyolog, Tıbbi Biyolog, Eczacı

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımları

OTE 101 : Kimyasal Karsinojenler ve Karsinogenez    (2-2-3)
Kimyasal karsinogenezin basamakları, inisiyasyon, promosyon ve progresyon, karsinojenler, irreversibl ve reversibl kimyasal karsinogenez aşamaları,karsinojenlerin uygulama aralıkları ve etkinlik dereceleri

OTE 102 :  Viral Karsinojenler ve Karsinogenez    (3-0-3)
Viral karsinogenez aşamaları, DNA ve RNA viruüsleri ile oluşrurulan viral karsinogenez. Klinikte viral karsinogenez, kanserde en fazla görülen virüsler; Herpes ve Epstein-Barr virüsleri, Papilloma virusler, Hepatit virüsleri ve bunların etki mekanizları.

OTE 103 : Fiziksel Karsinojenler ve Karsinogenez    (3-0-3)
İyonizan radyasyon, Ultraviyole radyasyonla gelişen karsinogenez. Kseroderma pigmentozumun oluşumu, ve Cockayne Sendromu, radyasyon tedavisi sonucu oluşan sekonder kanserler.

OTE 104 : Kanser Etyolojisinde Genetik Faktörler    (2-2-3)
Kanser riskini arttıran genler: BRCA1 ve BRCA2,  Epigenetik değişiklikler: metilasyon, imprintingin kaybı, Polimorfizmler, mutasyon tipleri ve etkileri, kalıtsal kanser sendromları.

OTE 105 : Diğer Etyolojik Faktörler    (3-0-3)
Çevresel faktörler, hormonlar, parazitler, bakteriler, asbestos, gelsi maddeler, fiziksel travmalar.

OTE 106 : Temel Etyoloji Uygulamaları  A    (1-4-3)
Etyoloji biliminin tarifi, kimyasal ve viral karsinojenin tanımı, kanser oluşumundaki etki mekanizması ve rolü ile ilgili uygulamalar

OTE 107 : Temel Etyoloji Uygulamaları B    (1-4-3)
Kanser etyolojisinde iyonize ve UV radyasyon, fiziksel ajanların, genetiğin, hormonların, parazitlerin, travma ve enflammasyonun etki mekanizması ve rolü ile ilgili uygulamalar

Öğrenciler Yüksek Lisans eğitimi için 30 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTE 100, OTE 101, OTE 102, OTE 103, OTE 104

Seçmeli dersler: OTE 105, OTE 106, OTE 107, OTM 101

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Diğer Etyolojik Faktörler
Kimyasal Karsinojenler ve Karsinogenez Temel Etyoloji Uygulamaları – A
Viral karsinojenler ve karsinogenez Temel Etyoloji Uygulamaları – B
Fiziksel Karsinojenler ve Karsinogenez
Kanser Etyolojisinde Genetik Faktörler
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved