Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek lisans eğitimi, Tıp Fakülteleri mezunlarına, çeşitli dallardaki fen fakülteleri (fizik, kimya, biyoloji, matematik) mezunlarına, veterinerlere, psikologlara, sosyologlara çeşitli bilim dallarında iki senelik eğitimle “Yüksek Lisansiyer, Msc”ünvanı verilmektedir.

Doktora eğitimi, yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlıyan öğrenciler ve hekimler üç senelik doktora eğitimi programı ile çeşitli bilim dallarında “Bilim doktoru, PhD” ünvanını almaktadırlar.

Tıpda uzmanlık eğitimi, Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimi yönünden İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak tıpda uzmanlık öğrenciliğine merkezi sınavla hekimler alınmaktadır. Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimi ihtisas tüzüğüne göre üç yıldır.

Klinik onkolojide yan dal uzmanlık eğitimi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Tıbbi Onkoloji bilim dalı sorumluluğunda olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları iki yıllık tıbbi onkoloji yan dal uzmanlığı yapmaktadırlar.

Diğer Tıp Fakülteleri, Devlet ve SSK hastanelerinde radyodiagnostik ya da radyasyon onkolojisi uzmanlık eğitimi alan hekimler, bilgi ve görgülerini artırmak için enstitümüz Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı’nda üçer aylık rotasyonla eğitim görmektedirler.

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte ve diğer bazı hastanelerde görevli hekimler ile birlikte organize edilen Kemik Tümörleri, Akciğer Tümörleri, Çocuk Tümörleri, Jinekolojik Tümörler haftalık konseyleri enstitümüzde yapılmaktadır.

Ulusal Kanser Kongresi, Meme Hastalıkları Kongresi gibi bilimsel toplantılar, Kanser Hemşireliği gibi kurslar, konsensus toplantıları enstitü tarafından defalarca organize edilmiştir. Her yıl birkaç tanesi düzenlenen bu tip büyük toplantılara ilaveten, her Cuma 10.00-12.00 saatleri arasında onkolojide multidisipliner konferans ya da paneller yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin programı her öğretim yılı başlangıcında (Eylül ayında) enstitü sekreterliğinden temin edilebilir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved