Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Doktora Programı

Programa Kabul Koşulları: Tıp Doktoru, Temel Onkoloji Anabilim Dalına bağlı bilim dallarında ve
Moleküler Biyoloji dalında Yüksek Lisans mezunları

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

DERSLER ve TANIMLARI

OTİ 200 : Seminer

OTİ 201 : Tümör İmmunolojisi    (2-2-4)
Tümör antijenleri, sitokinler, B ve T lenfositleri, NK hücreleri, sitotoksisite mekanizmaları, immunolojik kaçış mekanizmaları, tümör progresyonu, metastaz, immunoterapi prensipleri, interferon, adoptif immunoterapi, monoklonal antikor tedavisi, immun yetmezlik sendromları

OTİ 202 : Moleküler Onkoloji A    (4-0-4)
Proliferasyon, hücre ölümü, farklılaşma, kanser hücresi ve çoğalmanın kontrolü, hücre içi sinyal ileti mekanizmaları, kanserde moleküler patogenez, kanserde epigenetik değişiklikler, sitotoksik ilaç rezistansının moleküler mekanizmaları, farmakogenetik ve kanser

OTİ 203 : Moleküler Onkoloji B    (3-2-4)
Lösemi ve lenfomaların moleküler biyolojisi, solid tümörlerin moleküler özellikleri, kanserde moleküler tanı uygulamaları, kalıtsal ve familyal kanserlerin özellikleri, genetik yatkınlık, genetik değişikliklerin tanı ve prognozda kullanımı,

OTİ 204 : Kanser Biyolojisi    (4-0-4)
İnsan kanserlerinin epidemiyolojisi, kanser hücresinin özellikleri, fenotipik ve genetik değişiklikler, hücre siklusunun regülasyonu, hücrede sinyal transdüksiyonu, transformasyon, karsinogenez, inisiasyon, progresyon, vaskülarizasyon, invazyon, DNA onarımı, apoptozis, DNA virüsleri, retrovirüsler, insersiyonel mutagenez, onkogenler, tümör supressör genler

OTİ 205 : Metastaz Biyolojisi    (4-0-4)
Metastazın aşamaları, anjiogenez, hücre adhezyon molekülleri, invazyon, intravazasyon, sirkülasyon, ekstravazasyon, organ yerleşimi, metastatik genler, metastaz supressör genler

OTİ 206 : Özel Kanser Türlerinin Moleküler Biyolojisi    (4-0-4)
Akciğer kanserinin moleküler biyolojisi, Meme ve over kanserlerinin moleküler biyolojisi, kolon kanserinin moleküler biyolojisi, prostat kanserinin moleküler biyolojisi, gastrointestinal sistem kanserlerinin moleküler biyolojisi, genitoüriner sistem kanserlerinin moleküler biyolojisi, baş-boyun kanserlerinin moleküler biyolojisi, retinoblastoma

OTİ 207 : Gen Tedavisi    (4-0-4)
Tek gen hastalıklarında ve kanserde gen tedavisi, hedef gen seçimi, vektör seçimi, uygulama örnekleri, onkogen ve büyüme faktörlerine yönelik gen tedavileri, kanser aşılarında moleküler stratejiler, sitokinlerin tedavide kullanımı,genetik özellikleri değiştirilmiş hücreler ile immunoterapi

Öğrenciler 40 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu Dersler: OTI 200, OTI 201, OTI 202, OTI 203, OTI 204

Seçmeli Dersler: OTI 205, OTI 206, OTI 207

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved