Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

Amacı; epidemioloji ve etyoloji çalışmalarıyla kansere sebep olan ajanları araştırmak, toplumu ve çalışanları bu konuda bilgilendirmektir. Ana bilim dalına bağlı 2 bilim dalı mevcuttur.

Kanser Epidemiolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı:

Onkoloji Enstitüsü bünyesinde, çağdaş epidemiyolojinin tarifi, uygulaması ve önemi göz önüne alınarak kanser epidemiolojisi ve biyoistatistik bilim dalı kurulmuştur. Bu bilim dalı, bir taraftan yöntem olarak kanser araştırmalarına, diğer taraftan uygulama olarak Halk sağlığına katkıda bulunmakta halk ve basından gelen sorular yanıtlanmaktadır. Bilim dalı ders ve seminerleri 3 aşamalıdır.

Temel Epidemioloji: Onkolojinin çeşitli alanlarında yüksek lisans çalışmaları yapanlara epidemiolojik ve biyoistatistik metotları öğretir.

Kanser Epidemioloji Yüksek Lisans Programı: Özelikle onkolojide uygulanacak epidemiolojik metotlar, araştırma metotları, araştırma yorumları ele alınmaktadır.

Kanser Epidemioloji Doktora Programı: Kanser epidemiolojisine genel bakış, toplumda kanserin dağılımı, dağılım nedenleri, kanserin toplumsal önemi, kanserle savaş, kanser kayıt işlemleri ve kanser istatistiklerini içerir.

Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı:

1989 yılında kurulan bilim dalı yüksek lisans programlarında öğrenci yetiştirmektedir. Kanserli hastanın, ailesinin ve hastane mensuplarının, tanı evresinden itibaren yaşanacak psikolojik ve sosyal problemlerine yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak onkoloji enstitüsünde hizmet vermektedir. Yüksek lisans ders programlarında psikiyatri, Liyezon psikiyatrisi hastanın psikolojik durumu ve sosyal çalışma ile ilgili dersler verilmekte, toplum profilini çalışmaya yönelik kanserli hasta ve ailelerinin psikolojik problemlerini ortaya çıkaran yüksek lisans tezleri yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved