Radyoloji Müzesi

Radyoloji Müzesi

radmuzeRöntgen ışınlarının keşfedildiği 1895 tarihinden sonra ülkemizde kullanılan ve bu tarihten itibaren titizlikle muhafaza edilen kıymetli bir radyoloji materyali koleksiyonu müze içinde enstitümüzde sergilenmektedir (Örneğin: Hıttorf-Crookes katod ışını tüpleri, sıcak katodlu coolidge x- ışını tüpleri, kenetronlar, radyoterapi ilk döneminde kullanılan cihaz ve aletler). Bu radyoloji materyalinin bir kısmı Osmanlı imparatorluğu döneminde, diğerleri cumhuriyetin kuruluşu döneminde ve 1935 yılından sonra satın alınmış veya Alman Hükümetince bağışlanmıştır. Yine müze içinde, çeşitli dönemlerde ülkemizde ilk defa kullanılan radyoloji cihazlarına ait parçalar bulunmaktadır. Bu kıymetli materyali çalışma dönemi olan 1953-1993 yılları arasında emekli öğretim üyelerimizden Radyofizik Uzmanı Doç. Dr. Seyfettin Kuter muhafaza etmiştir. Bunlara radyoloji, radyoterapi ve fizik radyasyon ölçüm cihazları katarak zenginleştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved