Refakatçilerin Dikkatine

HASTA REFAKAT KURALLARI

  • Hastane kurallarına uyunuz (Hastane Kuralları)
  • Refakatçilere refakat kartları hasta yatışından sorumlu sekreter tarafından verilir.
  • Refakatçiler 18 yaşını doldurmuş, hasta ve hasta yakınlarının onayladığı kişiler olmalıdır.
  • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Ancak ilgili hekimin istemiyle istisnai durumlarda iki refakatçi kalabilir.
  • Refakat değişiminde, refakatçilerin hastane dışına çıkacağı ve hastanın yalnız kalacağı durumlarda hemşireyi mutlaka bilgilendirmelidir.
  • Refakatçiler, refakat kartlarını güvenlik görevlisine göstermek sureti ile hastaneye giriş-çıkış yapabilirler.
  • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
  • Refakatçi, tıbbi bakım sırasında ve doktor vizitleri esnasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
  • Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunması yasaktır.
  • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ.
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved