Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda Yapılan Tetkikler

TÜMÖR MARKER ANALİZLERİ

MOLEKÜLER TETKİKLER

•  CA 15-3

•  CA 125

•  CA 19-9

•  CEA

•  Total PSA

•  Serbest PSA

•  PAP

•  AFP

•  β-HCG

•  NSE

•  β2-Mikroglobulin

Sorumlu öğretim üyesi : Prof. Dr. Nejat Dalay

•      K-ras mutasyon analizi   (Uluslararası Akredite)

•      EGFR mutasyon analizi

•      NRAS mutasyon analizi

•      BRAF mutasyon analizi

•      Lösemilerde translokasyon analizleri

•      t(9;22) p210 kantitatif

•      t(9;22) p190

•      t(15;17)

•      t(8;21)

•      t(4;11)

•      t(1;19)

•      t(12;21)

•      inv(16)

•      JAK2 Mutasyon / Genotipleme

•      HPV genotip tayini

Sorumlu öğretim üyesi : Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek

•      BRCA 1 mutasyon analizi

•      BRCA 2 mutasyon analizi

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved