Temel Onkoloji Doktora Tezleri

Kişi Tez Konusu Danışman Yılı
Hilal OĞUZ SOYDİNÇ Oral Mukozanın Prekanseröz Lezyonları ve Kanserlerinde Diagnostik Önemi Olabilecek Damarsal Belirleyicilerin Araştırılması Prof.Dr.Vildan YASASEVER 2012
Ebru Esin AKIŞIK YÖRÜKER Kolorektal kanserli hastalarda P16 tümör suppessor genindeki Promoter metilasyonu ve H3Lys9 metilasyonunun araştırılması. Prof.Dr.Nejat DALAY 2009
Mustafa Işın Lösemili Hastalarda ZBTB7A Geni ile İlişkili Moleküllerin Araştırılması Prof. Dr. Nur Buyru 2008
Hülya Tığlı Angiogenez ile İlgili Trombospondin 1, HIF1α ve CA9 Moleküllerinin Böbrek Kanserli Hastalarda Araştırılması Prof. Dr. Nur Buyru 2008
Elif Akışık Kolorektal Kanserli Hastalarda Beta-Katenin Değişikliklerinin ve Gen Mutasyonlarının Araştırılması Prof. Dr. Nejat Dalay 2008
Özlem Özgüven Jinekolojik Tümörlü Hastalarda hTERT  Ekspresyonu ve Kromozom 10p15.1 Üzerindeki Heterozigotluğun Araştırılması. Prof. Dr. Nejat Dalay 2006
Aslı Rehber Beşer Meme Kanserli Hastalarda Top2A Değişiklikleri ile Her-2/Neu Amplifikasyonunun Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Karşılaştırılması. Prof. Dr. Seniha Hacıhanefioğlu 2006
Semra Demokan Baş Boyun Kanserli Hastalarda Genetik Polimorfizmlerin İncelenmesi. Prof. Dr. Nejat Dalay 2005
Belma Kurdoğlu Taksol’e Bağlı Olarak Oluşan Radyoduyarlığın Moleküler Mekanizmasının Araştırılması. Prof. Dr. Emin Darendeliler 1998
Sembol Türkmen Meme Kanserleri ve Selim Meme Hastalıklarında Lökosit Arilsülfataz-a  Aktivitesinin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Pernur Öner 1997
Hülya Yazıcı Non- Hodgkin Lenfomalarda Gen Düzenlenmelerinin Araştırılması. Prof. Dr. Nejat Dalay 1997
Hülya Koyuncu Protein Kinaz C İnhibitörlerinin Kanser Kemoprevensiyonundaki Yeri. Prof. Dr. Selim Badur 1997
Uğur Özbek Nöroblastoma’da  N-myc Onkogen Amplifikasyonu ve Spesifik Kromozomal Değişikliklerin Tanısal, Prognostik ve Terapötik Önemi. Prof. Dr. Asım Cenani 1995
H.Derya Karaloğlu Servikal Kanserli Hastaların Sitolojik Materyallerinde İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması. Prof. Dr. Haluk Onat 1995
Güvenç Güvenen Ersoy Fibrokistik   Meme Hastalığı ve Meme Kanserinde Plazma ve Eritrosit Anti Oksidan Enzim Aktiviteleri ve Selenyum Düzeyleri. Prof. Dr. Hikmet Öz 1995
Zeynep Şengün Hodgkin Dışı Lenfomada Kromozomal Değişiklikler. Prof.Dr. Asım Cenani 1994
Sühendan Ekmekçioğlu İnterferon-Alfa’nın  TIL Sitotoksisitesine Etkisi. Prof. Dr. Mahmut Çarin 1993
Tamer Yağcı Tüm Vücut  Işınlaması ve  Bazı  Anti Kanser Ajanların  Fare NK Hücre Aktivitesine Etkisi. Prof. Dr. Engin Bermek 1993
Vildan Yasasever Meme Kanserli Hastalarda Doku ve Serum  Neu Onkoprotein Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Haluk Onat 1992

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved