Temel Onkoloji Yüksek Lisans Tezleri

Kişi Tez Konusu Danışman Yılı
Ceren Tilgen YASASEVER Meme Kanserli Hastalarda TIMP-1 HA ve SPARC Düzeyleri Prof.Dr.Derya DURANYILDIZ 2014
Mukaddes AVŞAR Akciğer Kanserli Hastalarda Fibulin-2 Geninin Araştırılması Prof.Dr. Hülya YAZICI 2013
Elif BİLGİN Prostat Kanserli Hastalarda ‘Emmprin ve Adam12’’ Düzeyleri Prof.Dr.Vildan YASASEVER 2013
Demet AKDENİZ Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında FOXO3A gen ifadesinin araştırılması. Prof.Dr.Nejat DALAY 2012
Şeref Buğra TUNÇER B-Hücreli Hodgkin dışı lenfomada miR-15A/miR-16-1 genlerinin ifade Düzeylerinin araştırılması. Prof.Dr.Hülya YAZICI ÖZBEK 2012
Emre ÖZGÜR DNA hasarı oluşum sürecinde uzun kodlanmayan RNA’ların incelenmesi. Doç.Dr.Uğur GEZER 2012
Ufuk MERT Genotaksik stres ilişkili apoptozda miR-34 mikroRNA gen ailesi ve Caveolin-1 gen ifadelerinin incelenmesi. Doç.Dr.Uğur GEZER 2012
Orkun GÜRGÜZ Lösemilerde ID-4 ve Ikarson Gen Anlatımının Notch Sinyal Yolağı İle İlişkisinin Araştırılması. Prof.Dr.Nejat DALAY 2011
Müge KOVANCILAR Metastatik Prostat Kanserli Hastaların Plazmalarında MikroRNA Analizi Doç.Dr.Uğur GEZER 2011
Nazlı UÇUNOĞLU Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda NPM1 ve FLT3 Genlerindeki Moleküler Değişikliklerin Araştırılması. Prof.Dr.Nejat DALAY 2011
Özge ŞÜKRÜOĞLU Malign Melanomlu ve Meme Kanserli Hastalara Ait Primer Tümör Dokusundaki Metilasyon Değişikliklerinin 2 ve 3 Boyutlu Doku Kültür Ortamında Araştırılması. Prof.Dr.Hülya YAZICI ÖZBEK 2011
Murat SERİLMEZ Hepatosellüler Karsinomlu Hastalarda VEGF, IL-6 ve Glipikan-3’ün Klinik Önemi. Doç.Dr.Derya DURANYILDIZ 2011
Seda KILIÇ S100A4 Gen Varyantları ile metastatik meme kanseri arasındaki İlişkinin araştırılması. Prof.Dr.Hülya YAZICI ÖZBEK 2011
Eva Shyqyrıu Kronik Myelojenik Lösemili Hastalarda WT1 Gen Ekspresyonu ve Genetik Değişikliklerin Araştırılması. Prof.Dr.Seniha Hacıhanefioğlu 2006
Zübeyde Yalnız Akciğer Kanserli Hastalarda NQO1 Gen Ekspresyonu ve Genetik Değişiklikler. Prof. Dr. Nejat Dalay 2006
Hilal Oğuz Akciğer Kanserli Hastalarda MMP-9 ve TIMP-1 Düzeylerinin Radyoterapi  İle Değişimi. Prof. Dr. Vildan Yasasever 2005
Hülya Tığlı Prostat Kanserli Hastalarda CYP17 Gen Polimorfizminin Araştırılması. Prof. Dr. Nejat Dalay 2002
Mustafa Işın Meme Kanserinde Epstein-Barr Virus Genomunun Araştırılması. Prof. Dr. Nejat Dalay 2001
Elif Zeynep Akışık Kanserli Hastalarda CD44v6 Değişikliklerinin Araştırılması. Prof. Dr. Nejat Dalay 2000
Semra Demokan Meme ve Kolon Kanserli Hastalarda DNA Analizi Yöntemi İle Somatik DNA Değişimlerinin İncelenmesi. Prof.Dr. Nejat Dalay 1999
Özlem Bitişik Kronik Myeloid Lösemili ve Lenfomali Hastalarda Telomeraz Aktivitesinin Arastirilmasi. Prof.Dr.Vildan Yasasever 1999
Mevlüde Ayyıldız Kemoterapiye Duyarlı  Doku Kültürlerinde Benzenin P-Glikoprotein Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması. Doç.Dr. Faruk Akyan 1992
Hülya Yazıcı Restriksiyon Fragmanları Uzunluğu Polimorfizminin Kanser Hücrelerinde Araştırılması. Doç.Dr. Nejat Dalay 1991
Belma Kurdoğlu Wistar Albino Türü Sıçanlarda Çeşitli Işınlama Tekniklerinin Kemik Büyümesi Üzerine Etkileri. Doç. Dr. Münir Kınay 1990
Tamer Özcan Kanser Hastalarının Serumundaki Serbest DNA Miktarının Tayini  ve Karakterizasyonu.  Doç.Dr. Nejat Dalay 1990
Mualla Demirörer Multiple Myelomada Biyokimyasal Parametreler ile Morfolojik Görünümün İncelenmesi. Prof.Dr. Misten Demiryont 1990
Sema  Taşsındıran Dimethyl Sulfoxide (Me2SO) nin L-Strain Hücre Kültürlerinde Koloni  Oluşumu Üzerine Etkisi. Doç.Dr. Y.Doğan Anıl 1989
Sacide Eroğlu Baş-Boyun Tümörlerinin Radyoterapisinde Normal Dokunun Işına Karşı Reaksiyonları, Doz- Cevap İlişkisi. Prof. Dr. Nijad Bilge 1988
F. Zeynep Ekşinozlugil Cytosine-Arabinoside’in Mitotik İndeks ve Kromozomlar Üzerindeki Etkisinin in vitro Periferik Lenfosit kültüründe İncelenmesi. Prof. Dr. Asım Cenani 1988
Kamer Erkorkmaz Cyclophosphamide’in mitotik İndeks ve Kromozomlar Üzerindeki Etkisinin in vitro Periferik  Lenfosit Kültüründe İncelenmesi. Prof. Dr. Asım Cenani 1988
Hülya Koyuncu 5-Fluorouracil ve Bleomycin Verilen Ehrlıch Asit Tümörlü Farelerde Kemik İliği Değişiklikleri Üzerine Isoprinosine’in Etkisi. Doç. Dr. Selim Badur 1988
Hadiye Derya Karaloğlu Mide Karsinomlarında Tümör Dışı  Mide Mukoza Değişikliklerinin  Histopatolojik ve Histokimyasal İncelenmesi. Prof. Dr.Misten Demiryont 1988
Nil Saydam Serviks Uteri Kanserlerinde Işınlama Sonrası Ortaya Çıkan Erken Radyobiyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Münir Kınay 1988
Sühendan Ekmekçioğlu Meme Kanserlerinde HLA Antijenlerinin Dağılımı ve  Soyaçekimle İlişkisi. Prof. Dr. Mahmut Çarin 1988
Vildan Yasasever CA 12-5 Markerinin Sağlıklı ve Jinekoloji Harici Tümörlü Kadınlarda Menstürasyon ve Menstürasyon Dışındaki Değerleri. Prof. Dr. Hikmet Öz 1988

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved