Kalite Yönetim Sistemi

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı İçin TIKLAYINIZ

Süreç Yönetimi El Kitabı İçin TIKLAYINIZ

Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi İçin TIKLAYINIZ

Kayıtlar Listesi İçin TIKLAYINIZ

PROSEDÜR

OE-ARV-PR-001 Arşiv İşleyiş Prosedürü
OE-BIS-PR-001 Bilgi İşlem Prosedürü
OE-GN-PR-001 Genel İdare İşleyiş Prosedürü
OE-TG-PR-001 Tesis Güvenliği Prosedürü
OE-TG-PR-002 Tesis Güvenliği Komitesi Çalışma Prosedürü

TALİMATLAR
OE-GUV-TL-001 Güvenlik Çalışma Talimatı
OE-YEM-TL-001 Yemek Dağıtım Hizmetleri Talimatı
OE-ÇATY-TL-001 Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-001Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-002Teknik Hizmetleri Atölyesi Çalışma Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-003 Elektrik Sistemleri Kontrol Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-004 Medikal Gaz Kontrol Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-005 Bina Turu Uygulama Talimatı
OE-TG-PR-001 TL-006 Kırmızı Kod Talimatı

FORMLAR
OE-GUV-TL-001 FR-001 Mesai Saatleri Dışı Müdahale Formu

OE-ARV-PR-001 FR-001 Arşiv Dosya Talep Formu
OE-ARV-PR-001 FR-002 Araştırma Amaçlı Dosya Teslim Formu
OE-ARV-PR-001 FR-003 Muvafakatname Formu
OE-ARV-PR-001, FR-004 Poliklinik Hasta Dosyası İçerik Kontrol Formu
OE-ARV-PR-001, FR-005 Yatan Hasta Dosyası İçerik Kontrol Formu
OE-ARV-PR-001, FR-006 Radyoterapi Hasta Dosyası İçerik Kontrol Formu

OE-BIS-PR-001,FR-001 Bilişim Sistemleri kullanım Taahhutname Formu

OE-ÇATY-TL-001 FR-001Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplama Kontrol Formu

OE-ÇATY-TL-001 FR-002 Tehlikeli Atık Taşıma Formu

OE-TG-PR-001 FR-001 Yangın Dolapları Kontrol Formu
OE-TG-PR-001, FR-002 Yangın Söndürme Cihazı Aylık Muayene Formu.
OE-TG-PR-001 TL-003 FR-001 Jeneratör Kontrol Formu
OE-TG-PR-001 TL-003 FR-002 Elektrik Sistremleri Kontrol Formu
OE-TG-PR-001 TL-004 FR-001 Sıkıştırılmış Gaz Tüpleri Kontrol Formu
OE-TG-PR-001 TL-004 FR-002 Vakum Pompası Kontrol Formu
OE-TG-PR-001 TL-005 FR-001 Bina Turu Kontrol Formu
OE-TG-PR-001 TL-006 FR-001 Kırmızı Kod Bildirim Formu

LİSTE

OE-TG-PR-001 LS-001Tehlikeli Madde Envanter Listesi

PLAN

OE-TG-PR-001, PL-001 İÜ OE Acil Durum ve HAP Planı
OE-TG-PR-001,TL-001,PL-001 Tehlikeli Madde Yerleşim Planı
OE-TG-PR-001,TL-006,PL-001 …Kırmızı Kod Planı (Mesai içi)
OE-TG-PR-001,TL-006,PL-002 …Kırmızı Kod Planı (Mesai dışı)


PROSEDÜR

OE-TMY-PR-001 TMY İşleyiş Prosedürü
OE-TMY-PR-002 İzleme Ölçme Donanımının Kontrolü Prosedürü

PLAN
OE-TMY-PR-002 PL-001 Birim Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Planı

TALİMATLAR

OE-TMY-PR-001 TL-001 Birimlerde İlaç-Malzeme Ve Tıbbi Cihaz Yönetim Talimatı

FORMLAR
OE-TMY-PR-001,FR-001 Isı-Nem İzlem Formu
OE-TMY-PR-001,FR-002 Depo Havalandırma Takip Formu

 

ECZANE

PROSEDÜR
OE-ECZ-PR-001 Eczane İşleyiş Prosedürü
OE-ECZ-PR-002 Güvenli İlaç Uygulamaları Prosedürü

TALİMATLAR

OE-ECZ-PR-001, TL-003 Soğuk Zincire Tabi İlaçların Kontrolü Talimatı
OE-ECZ-PR-001, TL-004 İlaç ve Malzeme İade Talimatı
OE-ECZ-PR-001, TL-005 Güvenli İlaç Hazırlama, Dağıtım ve Taşıma Talimatı
OE-ECZ-PR-001,TL-001 Taşınır Tanımlama Talimatı
OE-ECZ-PR-001,TL-002 Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı

FORMLAR

OE-ECZ-PR-002,FR-001 Buzdolabı Isı Kontrol Formu
OE-ECZ-PR-002, FR-002 Advers Etki Bildirim Formu
OE-ECZ-PR-002,FR-003 Buzdolabı Isı Ve Ortam Isı Nem Takip Formu
OE-ECZ-PR-001, TL-002, FR-001 Uyuşturucu İlaç Takip Formu

LİSTE

OE-ECZ-PR-002, LS -002 Soğuk Zincire Tabi İlaç Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS -009 Kullanımı Sakıncalı Kısaltmalar Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-001 Işıktan Korunması Gereken İlaç Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-003 Ambalajı Benzer İlaç Listesi 1
OE-ECZ-PR-002, LS-003 Ambalajı Benzer İlaç Listesi 2
OE-ECZ-PR-002, LS-004 İlaç -Besin Etkileşimi Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-005 İlaç-İlaç Etkileşim Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-006 Yazılışı Ve Okunuşu Benzer İlaç Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-007 Yüksek Riskli İlaç Listesi
OE-ECZ-PR-002, LS-008 Acil İlaçların Çocuk Dozları Listesi

REHBER

OE-ECZ-PR-002, RB-001 İlaç Güvenliği Rehberi
OE-ECZ-PR-002,RB-002 İlaç Çözücü Solüsyon Bilgi Rehberi

PROSEDÜR

OE-AMS-PR-001 Ameliyathane İşleyiş Prosedürü

OE-AMS-PR-002 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Prosedürü

TALİMATLAR

 

FORMLAR
OE-AMS-PR-001,FR-001 Anestezi Öncesi Değerlendirme Formu
OE-AMS-PR-001, FR-002 Ameliyathane Salonu Günlük  Kontrol Formu
OE-AMS-PR-001, FR-003 Anestezi İzlem Formu
OE-AMS-PR-001,FR-004 Sentinel Lenfadenektomi Onam Formu
OE-AMS- PR-001 FR-005 Anestezi Onam Formu
OE-AMS-PR-001, FR-006 Aksilla Diseksiyonu Onam Formu
OE-AMS-PR-001, FR-007 Cerrahi İşlem Onam Formu
OE-AMS-PR-001, FR-008 Mastektomi Onam Formu
OE-AMS-PR-001, FR-009 Port Kateter Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-010 Greft Deri Yaması Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-011 Meme Küçültme Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-012 Parsiyel Mastektomi Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-013 Postmastektomi Otojen Rekonstruksiyon Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-014 Postmastektomi Protezle Rekonstruksiyon Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-015 Tümöral Kitle Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-016 Boyun Diseksiyonu Onam Formu
OE-AMS-PR-001,FR-017 İnguinal Diseksiyon Onam Formu
OE-AMS- PR-001 FR-018 Santral Venöz Kateterizasyon Onam Formu
OE-AMS- PR-001 TL-004  FR-001 Anestezi Acil Çantası Kontrol Formu
OE-AMS- PR-001 TL-004  FR-002 Uyanma Odası İlaç- Malzeme Arabası Kontrol Formu
OE-AMS- PR-001 TL-004  FR-003 Salon Anestezi İlaç Malzeme Kontrol Formu
OE-AMS- PR-001 TL-004  FR-004 Anestezi Birimi Narkotik İlaç İzlem Formu

LİSTE
OE-AMS-PR-001,LS-001 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
OE-AMS-PR-001,LS-002 Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi
OE-AMS-PR-001,LS-003 Günlük Ameliyat Listesi
OE-AMS-PR-001,LS-004 Günübirlik Girişim Güvenlik Kontrol Listesi
OE-AMS-PR-001 TL-017 LS-001 Büyük  Cerrahi Set Listesi
OE-AMS-PR-001 TL-017 LS-002 Küçük Cerrahi Set Listesi

ÇİZELGE

OE-AMS-PR-001,CL-001 Modifiye Aldrete Skoru Çizelgesi


PROSEDÜR

OE-BK-PR-001 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü
OE-BK-PR-002 Kalite Kontrol Ve Test Kalibrasyon Prosedürü
OE-BK-PR-003 Laboratuvar Malzemelerinin Temini Ve Stok Yönetimi Prosedürü

TALİMATLAR

OE-BK-PR-001, TL-001 Venden Kan Alma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-002 Numune Transfer Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-003  Numune Kabul – Red Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-004  e601 Cihazı  Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-005 Cobas c501 Cihazı Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-006 Koagulasyon Cihazı Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-007 Sedimantasyon Cihazı Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-008 Hemogram Cihazı Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-009 Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-010 Gaitada Gizli Kan Çalışma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-011 Tam İdrar Tahlili Çalışma Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-012 Panik Değer Bildirim Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-013 Hasta Başı Test Cihazları Yönetim Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-014 Örnek Saklama Talimatı
OE-BK-PR-001,TL-015 İdrar Cihazı Kullanma Talimatı

LİSTE
OE-BK-PR-001,LS-001 Biyokimya Cihaz Envanter Listesi
OE-BK-PR-001,LS-002 Panik Değer Listesi
OE-BK-PR-001,TL-13, LS-001  Hasta Başı Test Cihazı Listesi

ÇİZELGE
OE-BK-PR-001 CL-001 COBA c 501 Bakım Çizelgesi
OE-BK-PR-001 CL-002 COBAS e 601 Bakım Çizelgesi
OE-BK-PR-001 CL-003 LH 700 Bakım Çizelgesi

PLAN
OE-BK-PR-002 PL-001 Dış Kalite Kontrol Çalışma Planı

REHBER
OE-BK-PR-001,RB-001 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Test Rehberi

FORMLAR
OE-BK-PR-001,FR-001 Glukometre Periyodik Kontrol-Kalibrasyon Takip Formu
OE-BK-PR-001,FR-002 Arıza Kayıt Ve Takip Formu
OE-BK-PR-001,FR-003 Buzdolabı Derin Dondurucu Isı Takip Formu
OE-BK-PR-001,FR-004 Ortam ısı-Nem Formu
OE-BK-PR-001,FR-005 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Test İstek Formu
OE-BK-PR-001,FR-006 Panik Değer Bildirim Formu
OE-BK-PR-002,FR-001 Dış Kalite Kontrolü Değerlendirme Ve Takip Formu

PROSEDÜR

OE-BRT-PR-001 Brakiterapi İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR

OE-BRT-PR-001,TL-001 Brakiterapi Cihaz Kullanım Talimatı
OE-BRT-PR-001,TL-002 Radyoaktif Kaynakların Yönetimi Talimatı

FORMLAR

OE-BRT-PR-001,FR-001 Endobronşiyal Brakiterapi Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-002 Koroid Melenomu Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-003 İnterstiyel (Doku İçi) Brakiterapi Hasta Bilgilendirme Formu
OE-BRT-PR-001,FR-004 İnterstisyel Brakiterapi Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-005 Jinekolojik İnterstisyel Brakiterapi
OE-BRT-PR-001,FR-006 Jinekolojik İnterstisyel Brakiterapi Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-007 Jinekolojik İntrakaviter Brakiterapi Bilgilendirme Formu
OE-BRT-PR-001,FR-008 Jinekolojik İntrakaviter Brakiterapi Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-009 Silindir Aplikatörü Hasta Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-010 Tandem Aplikatörü Hasta Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-011 İnterstisyel Brakiterapi Hasta Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-012 Leipzig Aplikatörü Hasta Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-013 3 Aylık Nucletron Brakiterapi Cihazı Kalite Kontrol formu
OE-BRT-PR-001,FR-014 5 yıllık Nucletron Brakiterapi Cihazı Kalite Kontrol Test formu
OE-BRT-PR-001,FR-015 Günlük Nucletron Brakiterapi Cihazı Kalite Kontrol Test formu
OE-BRT-PR-001,FR-016 Yıllık Nucletron Brakiterapi Cihazı Kalite Kontrol Test formu
OE-BRT-PR-001,FR-017 Plesioterapi Formu
OE-BRT-PR-001,FR-018 Prostat Kanseri Brakiterapi Tedavisi Bilgilendirme ve Hasta Onam Formu
OE-BRT-PR-001,FR-019 Brakiterapi Ameliyathanesi Günlük Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-020 Brakiterapi Tedavi Ünitesi Günlük Kontrol Formu
OE-BRT-PR-001,FR-021 Brakiterapi Non Steril, Steril Malzeme Teslim Formu
OE-BRT-PR-001,FR-022 Brakiterapi Paketleme Öncesi Kontrol Formu

LİSTE

OE-BRT-PR-001,LS-001 Güvenli Brakiterapi Kontrol Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-002 Dil–Ağız Tabanı–Yumuşak Damak Aplikasyon Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-003 Doku İçi ( İnterstisyel ) Meme Uygulaması Aplikasyon Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-004 Doku İçi Uygulama Aplikasyon Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-005 Nazofarenks İntrakaviter Uygulaması Aplikasyon Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-006 Prostat Seed Aplikasyonu ( Preloaded ) Hazırlığı Listesi
OE-BRT-PR-001,LS-007 Serviks Kanseri Aplikasyon Listesi
OE-BRT-PR-001,LS -008 Serviks, Korpus Kanseri, Postoperatif Aplikasyon listesi
OE-BRT-PR-001,LS-009 Brakiterapi Malzeme Listesi

ÇİZELGE

OE-BRT-PR-001,CL-001 Brakiterapi Haftalık Hasta Çizelgesi

REHBER

OE-BRT-PR-001,RB-001 Plesiotherapy (YÜZEYEL) Brakiterapi Hasta Bilgilendirme Rehberi
OE-BRT-PR-001,RB-002 Prostat Kanseri Brakiterapi Tedavisi Hakkında Hasta Bilgilendirme Rehberi


PROSEDÜR
OE-CHGS-PR-001 ÇALIŞAN HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
OE-CHGS-PR-002 RADYASYON GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
OE-CHGS-PR-003 CHGK ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
OE-CHGS-PR-004 MAVİ KOD UYGULAMA PROSEDÜRÜ
OE-CHGS-PR-005 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

REHBER
OE-CHGS-PR-005, RB-001 Laboratuvar Güvenlik Rehberi

TALİMATLAR
OE-CHGS-PR-001,TL-001 Hasta Ve Yakınlarının Bilgilendirilmesi Ve Onam Alınması Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-002 Hasta Kimliği Doğrulama Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-003 Sözel Order Alma Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-004 Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Uygulama Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-005 Düşmelerin ve Düşmelerden Kaynaklanan Zararların Önlenmesi Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-006 Hasta Transfer Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-007 Hasta Taşıma-Kaldırma Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-008 Hasta Kısıtlama Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-009 Beyaz Kod Uygulama Talimatı
OE-CHGS-PR-001,TL-010 Hasta Mahremiyetinin Ve Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyetinin Sağlanmasi Talimati
OE-CHGS-PR-001 TL-011 İş Kazası Bildirim Talimatı

OE-CHGS-PR-002,TL-001 Kişisel Dozimetre Doğru Kullanım Talimatı
OE-CHGS-PR-005,TL-001 Biyogüvenlik Düzeyini Belirleme Ve Uygulanma Talimatı
OE-CHGS-PR-005,TL-002 Laboratuvar Sterilizasyon Talimatı
OE-CHGS-PR-005,TL-003 Kan Ve Diğer Örneklerin Dökülme Ve Saçılmalarında Yapılacak İşlemler Talimatı
OE-CHGS-PR-005,TL-004 Laboratuvar Temızlık Ve Dezenfeksıyon Talımatı

LİSTE
OE-CHGS-PR-002,LS-001Radyasyonla Çalışan Personel Listesi
OE-CHGS-PR-002,LS-002 Radyasyon Cihazları Listesi

PLAN
OE-CHGS- PR-001,PL-001 Hasta Güvenliği Planı
OE-CHGS-PR-001,PL-002 Çalışan Güvenliği (Risk Değerlendirme )Planı
OE-CHGS-PR-001,PL-003 Personel Sağlık Tarama Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-001 RAPIDARC Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-002 DBX Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-003 ONCOR Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-004 CYBERKNIFE Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-005 Co- 60 Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-006 CT-SİM Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-007 NUCLETRON SİMÜLATOR Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-008 Röntgen Cihazı İçin Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-009 C Kollu Röntgen Cihazı İçin Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-010 Brakiterapi Cihazı Acil Durum Planı
OE-CHGS-PR-002, PL-011 Mammografi Cihazı Acil Durum Planı

FORMLAR
OE-CHGS-PR-001,TL-001,FR-001 Aydınlatılmış Onamı Geri Çekme Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-004,FR-001 Kan ve Kan Bileşenleri ve Laboratuvar İstek Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-004,FR-002 Kan ve Kan Bileşenleri Nakli Bilgilendirilmiş Onam Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-004,FR-003 Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu İzlem Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-004,FR-004 Transfüzyon Merkezi Ürün Teslim Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-005,FR-001 Düşme İndikatör İzlem Formu
OE-ÇHGS-PR-001,TL-005,FR-002 Harizmi Düşme Riski Ölçek Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-005,FR-003 İtaki Düşme Riski Ölçek Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-006,FR-001 Hasta Transfer Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-006,FR-002 Tekerlekli Sandalye ve Sedye Kontrol Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-008,FR-001 Kısıtlama Takip Formu
OE-CHGS-PR-001,TL-009,FR-001 Beyaz Kod Bildirim Formu

OE-CHGS-PR-001 TL-011 FR-001 İş Kazası Tutanağı Formu
OE-CHGS-PR-002,FR-001 Ortam Radyasyon İzlem Formu
OE-CHGS-PR-002,FR-002 Radyasyon Koruyucuları Kontrol Formu
OE-CHGS-PR-004,FR-001 Mavi Kod Takip Formu
OE-CHGS-PR-005,FR-001 Acil Müdahale Seti Kontrol Formu
OE-CHGS-PR-005,FR-002 Dekontaminasyon Ve Nötralizasyon Kiti Kontrol Formu

PROSEDÜR
OE-EKS-PR-001 Enfeksiyon Kontrol Prosedürü

TALİMATLAR
OE-EKS-PR-001,TL-001 Sürveans Uygulamaları Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-002 Salgın İnceleme Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-003 İzolasyon Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-004 Temizlik Uygulamaları Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-005 Çamaşır Taşıma Ve Çamaşır Yıkama Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-006 Sterilasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-007 Cilt Antisepsisi Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-008 Kültür Alma Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-009 Yapım Onarım Çalışmalarında Enfeksiyon Kontrol Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-010 El Yıkama Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-011 Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-012 Eldiven Kullanım Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-013 Damar İçi Kateter İle İlişkili Enfeksiyonları Önleme Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-014 Kontamine Materyalle Temasın Önlenmesi Ve İzlenmesi Talimatı
OE-EKS-PR-001,TL-015 Antibiyotik Kullanım TalimatI
OE-EKS-PR-001,TL-016 Cerrahı Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı

LİSTE
OE-EKS-PR-001,TL-011, LS-001 Bölüm Bazında Kişisel Koruyucu Ekipmanları Listesi

PLAN
OE-EKS-PR-001,TL-004,PL-001 Hastane Genel Temizlik Planı

FORMLAR
OE-EKS-PR-001,FR-001 Enfeksiyon Hemsireligi Servis Denetim Formu
OE-EKS-PR-001,TL-001,FR-001 Hastane İnfeksiyonu Bilgi Formu
OE-EKS-PR-001,TL-001,FR-002 Aylık İnfeksiyon Bildirim Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-001 …. Temizlik Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-002 Brakiterapi Temizlik Kontrol Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-003 Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-004 Araştırma Laboratuvarı Temizlik Planı Ve Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-005 Biyokimya Laboratuvarı Temizlik Planı Ve Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-006 Genel Tuvalet Banyo Temizlik Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-007 Patoloji Laboratuvarı Temizlik Planı Ve Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-008 Hasta Odaları Ofis Temizlik Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-004,FR-009 VRE Üreyen Hastanın Taburculuk Sonrası Oda Temizliği Kontrol Formu
OE-EKS-PR-001TL-004,FR-010 Nötropenik İzolasyon Odaları Temizlik Dezenfeksiyon Kontrol Formu
OE-EKS-PR-001,TL-005,FR-001 Çamaşırhane Kirli-Temiz Çamaşır Teslim Formu
OE-EKS-PR-001,TL-006,FR-001 Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu
OE-EKS-PR-001,TL-010,FR-001 El Hijyeni Gözlem Formu
OE-EKS-PR-001,TL-013,FR-001 Damar İçi Kateter izlem İndikatör Formu
OE-EKS-PR-001,TL-014,FR-001 Kontamine Materyalle Temas ,Kesici Delici Alet Yaralanması Kayıt Ve İzlem Formu
OE-EKS-PR-001,TL-014,FR-002 Kişisel Sağlık Bilgi Formu
OE-EKS-PR-001,TL-015,FR-001 Antibiyotik Kullanım Takip Formu
OE-EKS-PR-001,TL-016,FR-001 Cerrahi Alan Enfeksiyon Poliklinik İzlem Formu
OE-EKS-PR-001,TL-016,FR-002 Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları Oranı Veri Toplama Formu
OE-EKS-PR-001,TL-016,FR-003 Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları Oranı Yıllık Veri Analiz Formu


Genetik

PROSEDÜR
OE -GEN-PR-001 Kanser Genetiği Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR
OE-GEN -PR-001,TL-001 Cihaz Kontrol Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-002 Azot Tankı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-003 Çalkalayıcı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-004 Çeker Ocak Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-005 Deiyonize Su Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-006 Dizi Analizi Cihazı CEQ 8000 Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-007 Dizi Analizi Cihazı GEXP Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-008 Film Banyo Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-009 Jel Kurutucu Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-010 Kırık Buz Makinası Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-011 Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-012 Mikrodalga Fırın Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-013 Nanodrop Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-014 PZR Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-015 pH Metre Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-016 Pipet Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-017 Spektral Tarayıcı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-018 Su Banyoları Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-019 Terazi Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-020 Vakumlu Konsantratör Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-021 DNA İzolasyonu Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-022 DNA-PZR- Saflaştırma Kalite Kontrol Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-023 DTCS Reaksiyonu Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-024 Etanolle Çöktürme İşlem Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-025 Kimyasal Solüsyon Hazırlama Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-026 MLPA İşlem Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-027 Sterilizasyon İşlem Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-028 Saflaştırma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-029 Analiz Sonuçları Giriş Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-030 Genetik Rapor Oluşturma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-031 Yeni Nesil Dizileme İşlem Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-032 Mutasyon Doğrulama İşlem Talimatı
OE-GEN-PR-001,TL-033 PZR İşlemleri Talimatı
OE-GEN-PR-001,TL-034 Florimetrik Kantitatif DNA Ölçüm Talimatı
OE-GEN-PR-001,TL-035 SOPHIA GENETICS Analiz Programı Kullanma Talimatı
OE-GEN-PR-001,TL-036 ILLUMINA MİSEQ Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-037 Whatman FTA Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-001,TL-038 Venden Kan Alma Talimatı

LİSTE
OE-GEN-PR-001 LS -001 Laboratuvar Cihaz Envanter Listesi

ÇİZELGE
OE-GEN-PR-001,TL-001,CL-001 Cihaz Takip Çizelgesi

FORMLAR
OE-GEN-PR-001,FR-001 BRCA Hasta Kayıt Formu
OE-GEN-PR-001,FR-002 Cihaz Kontrol Formu
OE-GEN-PR-001,FR-003 Cihaz Kontrol Formu
OE-GEN-PR-001,FR-004 Analiz Sonuçları Formu
OE-GEN-PR-001,FR-005 ILLUMINA BRCA Dizi Anlizi Mutasyonlu Rapor Form
OE-GEN-PR-001,FR-006 ILLUMINA BRCA Normal Rapor Formatı
OE-GEN-PR-001,FR-007 Ortam Isı-Nem Formu
OE-GEN-PR-001,TL-001,FR 001 Arıza Bildirim Formu
OE-GEN-PR-001,TL-021,FR-001 DNA İzolasyon İşlem Formu
OE-GEN-PR-001,TL-021,FR-002 Materyal Kayıp İzlem Formu
OE-GEN-PR-001,TL-023,FR 001 DTCS Reaksiyon İşlem Formu
OE-GEN-PR-001,TL-026,FR-001 MLPA Analizi Değerlendirme Formu
OE-GEN-PR-001,TL-029,FR-001 Dizi Analizi Değerlendirme Formu
OE-GEN-PR-001,TL-029,FR-002 Yeni Nesil Dizileme Değerlendirme Formu
OE-GEN-PR-001,TL-031,FR-001 BRCA MASTR PZR FORMLARI
OE-GEN-PR-001,TL-031,FR-002 MID Seçim Formu
OE-GEN-PR-001,TL-031,FR-003 Miseq Cihaz Yükleme Formu
OE-GEN-PR-001,TL-031,FR-004 BRCA UNIVERSAL PCR Formu
OE-GEN-PR-001,TL-034,FR-001 Picogreen Ölçüm Formu


Moleküler Süreci

PROSEDÜR
OE-GEN-PR-002 Moleküler Onkoloji Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR
OE-GEN -PR-002,TL-001 CO2 Tüpü Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-002 Elektroforez Cihazları Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-003 Etüv Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-004 Görüntü Analizör Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-005 Hibridizasyon Fırını Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-006 Homojenizatör Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-007 Jel Dökümantasyon Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-008 Laminer Flow Kabin Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-009 Lightcyler 1.2 Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-010 Lightcyler 480 Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-011 Magna Pure DNA İzolasyon Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-012 Mikroskop Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-013 Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-014 25 Örnekli PCR Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-015 Santrifüj Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-016 Vorteks Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-017 ABI Gerçek Zamanlı PZR Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-018 Biyoanalizor Cihazı Kullanma Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-019 Materyal Saklama Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-020 Lenfosit İzolasyonu Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-021 PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) İşlemleri Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-022 RNA İzolasyon Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-023 RNA Kalite Kontrol Talimatı
OE-GEN -PR-002,TL-024 Serum ve Plazma Ayrıştırma Talimatı
OE-GEN-PR-002 TL-025 Parafin Bloktan DNA İzolasyonu Talimat

ÇİZELGE
OE-GEN-PR-002,CL-001 Haftalık Sonuç Yazım Çizelgesi
OE-GEN-PR-002,TL-020,CL-001 Lenfositten DNA İzolasyon Çizelgesi
OE-GEN-PR-002,TL-022,CL-001 RNA İzolasyon Çizelgesi
OE-GEN-PR-002,TL-025,CL-001 Parafin Bloktan DNA İzolasyon Çizelgesi

FORMLAR
OE-GEN-PR-002, FR-001 Hasta Çalışma ve Materyal Kayıp İzlem Formu
OE-GEN-PR-002, FR-002 Translokasyon Hasta Kayıt Formu

OE-GEN-PR-002, FR-003 K-RAS, N-RAS, B-RAF, EGFR Hasta Kayıt Formu 

OE-GEN-PR-002, FR-004 EGFR Sonuç Raporu Formu
OE-GEN-PR-002, FR-005 KRAS Sonuç Raporu Formu
OE-GEN-PR-002, FR-006 BRAF Sonuç Raporu Formu
OE-GEN-PR-002, FR-007 Translokasyon Sonuç Raporu Formu
OE-GEN-PR-002, FR-008 Tetkik İstem Formu
OE-GEN-PR-002, FR-009 NRAS Sonuç Raporu Formu
OE-GEN-PR-002, TL-019,FR-001 Sıvı Azot Tankı Yerleşim Formu
OE-GEN-PR-002, TL-019,FR-002 -80°C Derin Dondurucu Yerleşim Formu
OE-GEN-PR-002, TL-021,FR-001 PZR İşlem FormuPROSEDÜR

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR

OE-KSS- PR-001,TL-001 Hasta Yatış Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-002 Hemşirelik Formları Kullanım Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-003 Bası Yarası Önleme ve Bakım Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-004 Ağız Bakım Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-005 Hekim Nöbet Teslim Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-006 Hemşire Nöbet Teslim Talimatı
OE-KSS- PR-001,TL-007 Ex Talimatı
OE-KSS-PR-001, TL-008 Ağrı Yönetimi Talimatı

LİSTE

OE-KSS- PR-001,TL-005-LS-001 Hekim Nöbet Listesi
OE-KSS- PR-001,TL-006-LS-001 Hasta Listesi
OE-KSS- PR-001,TL-006-LS-002 Hemşire Çalışma Listesi

REHBER

OE-KSS- PR-001, RB-001 Hasta Değerlendirme Rehberi

PLAN
OE-KSS-PR-001, PL-001 Ağrı Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-002 Anemi Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-003 Anksiyete Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-004 Bası Yarası Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-005 Akut Bilinç Bulanıklığı Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-006 Bulantı-Kusma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-007 Dengesiz Beslenme Riski Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-008 Deri Bütünlüğünde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-009 Diyare Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-010 Doku Bütünlüğünde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-011 Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-012 Ekstravazasyon Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-013 Fiziksel Harekette Bozulma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-014 Kan Şekerinde Dalgalanma Riski Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-015 Konstipasyon Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-016 Nötropeni Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-017 Trombositopeni Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-018 Oral Mukoz Memebranda Bozulma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-019 Uyku Biçiminde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı
OE-KSS-PR-001, PL-020 Yorgunluk Hemşirelik Bakım Planı

FORMLAR

OE-KSS-PR-001,FR-001 Hasta Tanılama Formu
OE-KSS-PR-001,FR-002 Hastanın Yanında Getirdiği İlaçları Teslim Formu
OE-KSS-PR-001,FR-003 Yaşam Bulguları İzlem Formu
OE-KSS-PR-001,FR-004 Kan Şekeri İzlem Formu
OE-KSS-PR-001,FR-005 Sıvı İzlem Formu
OE-KSS-PR-001,FR-006 Hemşirelik Raporu Formu
OE-KSS-PR-001,FR-007 Hasta Tedavi Tabelası
OE-KSS-PR-001,FR-008 Nutrisyonel Durum İzlem Formu
OE-KSS-PR-001,FR-009 Bası Yarası İzlem Formu
OE-KSS-PR-001,FR-010 Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Formu
OE-KSS-PR-001,FR-011 Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu
OE-KSS-PR-001,FR-012 Acil Arabası Kontrol Formu 
OE-KSS-PR-001,FR-013 Klinik Ekipman Düzen Kontrol Formu
OE-KSS-PR-001,FR-014 Çocuk Hasta Tanılama Formu
OE-KSS-PR-001,FR-015 Örnek Teslim Formu
OE-KSS-PR-001,FR-016 İkinci Kat Acil Arabasi Kontrol Formu
OE-KSS-PR-001,FR-017 Hemşire Malzeme Teslim Formu
OE-KSS-PR-001,FR-018 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Erişkin
OE-KSS-PR-001,FR-019 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Çocuk
OE-KSS-PR-001,TL-001,FR-001 Hasta Yatış Randevu formu
OE-KSS-PR-001,TL-003,FR-001 Bası Yarası İndikatör Formu
OE-KSS-PR-001,TL-004 FR-001 Oral Mukoza Değerlendirme Ve Bakım Formu
OE-KSS-PR-001,TL-004,FR-002 Oral Mukozit İndikatör Formu
OE-KSS-PR-001,TL-007,FR-001 Ölü Tanım Kartı Formu


Preanalitik Evre
Analitik Evre
PROSEDÜR

OE-PAT-PR-002 ANALİTİK EVRE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 

TALİMATLAR

OE-PAT-PR-002, TL-001 Fiksasyon Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-002 Makroskopi Odasında Çalışma Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-003 Diseksiyon Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-004 Sert Doku Fiksasyonu Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-005 Sert Doku Dekalsifikasyonu Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-006 Doku Tespit ve Takip Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-007 Parafin Blok Hazırlama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-008 Kesit Yapma Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-009 H&E Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-010 Histokimyasal Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-011 İmmünhistokimyasal Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-012 Lamların Teslimi Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-013 Patoloji Mikroskopi Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-014 Sitolojik Materyal Hazırlanması Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-015 Hücre Bloğu Hazırlama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-016 PAP Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-017 May-Grünvald Giemsa Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-018 Sitoloji Mikroskopi Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-019 Panik Tanı Bildirim Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-020 İmprint Uygulama Talimatı
OE-PAT-PR-002, TL-021 İmmünsitokimyasal Boyama Talimatı
OE-PAT-PR-002,TL-022 Patoloji Laboratuvarı Temizlik Talimatı

FORMLAR
OE-PAT-PR-002, FR-001 Panik Tanı Bildirim Formu
OE-PAT-PR-002, FR-002 Parça Kaybı Kayıt Formu
OE-PAT-PR-002, TL-002, FR-001 Kemik İzlem Formu
OE-PAT-PR-002, TL-018, FR-001 Sitolojik Makroskopi-Mikroskopi Formu
OE-PAT-PR-002, TL-022 FR-001 Temizlik Planı ve  Takip Formu

LİSTE

OE-PAT-PR-002, LS-001 Panik Tanı Listesi

Postanalitik Evre

PROSEDÜR

OE-PS-PR-001 Poliklinik İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR

OE-PS-PR-001,TL-001 Radyasyon Onkolojisi Poliklinikleri Çalışma Talimatı
OE-PS-PR-001,TL-002 Tıbbi Onkoloji Poliklinikleri Çalışma Talimatı
OE-PS-PR-001,TL-003 Onkolojik Hasta İzlem Bulguları Kayıt Talimatı
OE-PS-PR-001,TL-004 Randevu Verme Talimatı
OE-PS-PR-001,TL-005 Kanser Genetiği Polikliniği Hasta Kabul Talimatı
OE-PS-PR-001,TL-006 Ayaktan Hasta Kayıt İşlemleri Talimatı

LİSTE

OE-PS-PR-001 LS-001 Poliklinik ve Klinikler Öğretim Üyeleri ve Uzman Listesi
OE-PS-PR-001 LS-002 Mesai İçi Nöbet Listesi

REHBER
OE-PS- PR-001TL-002RB-001 Hastalar İçin Kemoterapi Rehberi

FORMLAR

OE-PS-PR-001, FR-001 Hasta İzlem Formu
OE-PS-PR-001, FR-002 Kemoterapi Genel Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-003 Kemoterapi İçin Çocuk Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-004 Üst Batın Bölge Radyoterapisi (Işın Tedavisi) İçin Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-005 Alt Batın Radyoterapisi (Işın Tedavisi İçin) Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-006 Mediasten Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-007 Merkezi Sinir Sistemi Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-008 Baş-Boyun Radyoterapisi (Işin Tedavisi) İçin Onam (Riza) Amaçli Bilgilendirme Formu
OE-PS-PR-001, FR-009 Meme Radyoterapisi (Işın Tedavisi) İçin Onam (Rıza) Amaçlı Bilgilendirme Formu
OE-PS-PR-001, FR-010 Tüm Batın Radyoterapisi (Işın Tedavisi) İçin Onam (Rıza) Amaçlı Bilgilendirme Formu
OE-PS-PR-001, FR-011 Çocuk Tümörleri Radyoterapisi (Işın Tedavisi) Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-012 İkinci Seri RT Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-013 Dosya Kontrol Formu
OE-PS-PR-001, FR-014 Konsultasyon Formu
OE-PS-PR-001, FR-015 BRCA1 VE BRCA2 Aydınlatılmış Onam Formu
OE-PS-PR-001, FR-016 Genetik Analiz Sözleşme Formu
OE-PS-PR-001, FR-017 Meme Hastalarina Ait Bilgi Formu
OE-PS-PR-001, FR-018 Nutrisyonel Durum Değerlendirme Formu

OE-PS-PR-001, FR-019 Kemik yumuşak doku (Işın Tedavisi İçin) onam formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-001 Hastalar İçin Tıbbi Onkoloji Poliklinikleri İşleyiş Bilgilendirme Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-002 Üroloji Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-003 Akciger Tümörleri Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-004 All Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-005 Baş Ve Boyun Tm. Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-006 Cilt Tm.Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-007 Endometrium Ca Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-008 Gastrointestinal Tm. Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-009 Hodgkin Dışı Lenfoma Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-010 Hodgkin Hastalığı Tanı-Anamnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-011 Yumuşak Doku sarkomu Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-012 Meme Tümörü Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-013 Merkezi Sinir Sistemi Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-014 Multipl Miyelom Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-015 Over Tümörleri Tanı-Anamnez Formları
OE-PS-PR-001TL-002,FR-016 Pediatrik Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-017 Primeri Bilinmeyen Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-018 Prostat Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-019 Serviks Tanı Anemnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-020 Böbrek (RCC) Tanı-Anamnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-021 Mesane (Uroepitelyal)Tanı-Anamnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-022 Vulva Vagina Tanı-Anamnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-023 Testis Tanı Anamnez Formu
OE-PS-PR-001TL-002,FR-024 Kemik Sarkomları Tanı Anamnez FormuPROSEDÜR

OE-RT-PR-001 Radyoterapi İşleyiş Prosedürü

TALİMATLAR

OE-RT-PR-001,TL-001 Kontrast Madde Uygulama Talimatı

OE-RT-PR-001,TL-002 Cyberknife Robotik Liner Hızlandırıcı Cihaz Kullanım Talimatı

OE-RT-PR-001TL-003  Varian Trilogy L.H. Cihaz Kullanım Talimatı

OE-RT-PR-001,TL-004 Nucletron Simulator Cihaz Kullanım Talimatı

OE-RT-PR-001,TL-005 Philips Brillance Bigbore Bt-Sim. Cihaz Kullanım Talimatı

OE-RT-PR-001,TL-006  Siemens Oncor L.H. Cihaz Kullanım Talimatı

OE-RT-PR-001TL-007 Varian Dbx L.H. Cihaz Kullanım Talimatı

LİSTE
OE-RT-PR-001LS-001 Simülasyon Randevu Listesi

FORMLAR

OE-RT-PR-001,FR-001 Radyoterapi Seans Takip Formu
OE-RT-PR-001,FR-002 Radyoterapi Akış Formu

OE-RT-PR-001 TL-001 FR-001BT Sırasında Uygulanan Kontrast Madde İçin Aydınlatılmış Onam Formu

Co-60
OE-RT-PR-001,FR-002 CIRUS CO-60 Aylık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-003 CIRUS CO-60 Günlük Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-004 CIRUS CO-60 Yıllık Kalite Kontrol Formu

CT-SIM
OE-RT-PR-001,FR-005 CT-SIM Aylık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-006 CT-SIM Haftalık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-007 CT-SIM Yıllık Kalite Kontrol Formu

CYBERKNIFE
OE-RT-PR-001,FR-008 Cyberknıfe Robotik Radyocerrahi Cihazının Aylık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-009 Cyberknıfe Robotik Radyocerrahi Cihazının Günlük Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-010 Cyberknıfe Robotik Radyocerrahi Cihazının Yıllık Kalite Kontrol Formu

DBX
OE-RT-PR-001,FR-011 DBX Clinac Cihazı_ Aylık  Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-012 DBX Clinac Cihazı_Günlük Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-013 DBX Clinac Cihazı_ Yıllık  Kontrol Formu

ONCOR
OE-RT-PR-001,FR-014 Oncor Aylık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-015 Oncor Günlük Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-016 Oncor Yıllık Kalite Kontrol Formu

R.ARC
OE-RT-PR-001,FR-017 Rapıdarc Aylık Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-018 Rapıdarc Günlük Kalite Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-019 Rapıdarc Yıllık Kalite Kontrol Formu

SIMULATOR
OE-RT-PR-001,FR-020 Nucletron Simülatör Cihazı Aylık Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-021 Nucletron Simülatör Cihazı Günlük Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-022 Nucletron Simülatör CihazıYıllık Kontrol Formu
OE-RT-PR-001,FR-023 Radyoterapi Tedavi Öncesi Eğitim Formu


PROSEDÜR

OE-TM-PR-001 Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü

OE-TM-PR-002 Kan Transfüzyonu Prosedürü

OE-TM-PR-003 Numune Kabul ve Kayıt Prosedürü

OE-TM-PR-004 Nöbet İşleyiş Prosedürü

OE-TM-PR-005 Donör Sorgulama Değerlendirme Prosedürü

OE-TM-PR-006 Kan ve Kan Ürünleri Saklama Prosedürü

OE-TM-PR-007 Sonuç Raporlama ve Arşivleme Prosedürü

OE-TM-PR-008 İstenmeyen Ciddi Etki Ve Olayların Kaydedilmesi ve Raporlanması Prosedürü


TALİMATLAR
OE-TM-PR-001 TL-001 Kan Grubu Çalışma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-002 Cross-Match Çalışma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-003 Örnek Red-Kabul Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-004 Örnek Saklama Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-005 Kan ve Kan Ürünleri İmha Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-006 Laboratuvar Güvenlik Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-007 Pipet Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-008 Santrifüj Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-009 İnkübatör Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-010 CM- 735 Model Kan Alma Çalkalama Cihazı Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-011 Trombosit İnkübatör ve Ajitatörü Kullanım Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-012 Cetron Mara SE 450 Model Hortum Kapama Cihazı Basit Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-013 Card Centrifuge Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-014 Card Incubatör Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-015 Cross Match Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-001 TL-016 Forward Reverse Abo With Kullanma Talimatı

OE-TM-PR-002 TL-001 Donörden Kan Alma Talimatı


FORMLAR
OE-TM-PR-001 FR-001 Acil Dolabı Malzeme Kontrol Formu

OE-TM-PR-001 TL-002 FR-001 Kan ve Kan Ürünleri İmha Kayıt Formu

OE-TM-PR-001 TL-002 FR-002 Transfüzyon Merkezi Kan Ve Kan Ürünleri İmha Kayıt Formu

OE-TM-PR-005 FR-001 Transfüzyon Merkezi Donör Kayıt ve Sorgulama Formu

OE-TM-PR-006 FR-001 Transfüzyon Merkezi Isı Takip Formu

OE-TM-PR-001 TL-004 FR-004 Transfüzyon Merkezi Ürün Teslim Formu


PLAN
OE-TM-PL-001 Kan Transfüzyon Merkezi Süreci Süreç Planı
OE-GT-001 Enstitü Müdürü

OE-GT-002 Enstitü Müdür Yardımcısı

OE-GT-003 Enstitü Sekreteri

OE-GT-004 Başhekim

OE-GT-005 Anabilim Dalı Başkanı

OE-GT-006 Bilim Dalı Başkanı

OE-GT-007 Öğretim Üyesi

OE-GT-008 Araştırma Görevlisi

OE-GT-009 Yan Dal Asistanı

OE-GT-010 Uzman Hekim

OE-GT-011 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan)

OE-GT-012 İdari Birim Sekreteri

OE-GT-013 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

OE-GT-014 Veri Giriş Personeli

OE-GT-015 Sorumlu Hemşire

OE-GT-016 Klinik Araştırma Sekreteri

OE-GT-017 Eğitim Hemşiresi

OE-GT-018 Hasta Eğitim Hemşiresi

OE-GT-019 Ameliyathane Hemşiresi

OE-GT-020 Brakiterapi Hemşiresi

OE-GT-021 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

OE-GT-022 Onkoloji (Servis)Hemşiresi

OE-GT-023 Diyetisyen

OE-GT-024 Baş Eczacı

OE-GT-025 Eczacı

OE-GT-026 Eczane Teknikeri

OE-GT-027 Anestezi Teknikeri- Teknisyeni

OE-GT-028 Konturlama Elemanı

OE-GT-029 Mold Teknisyeni

OE-GT-030 Radyoloji Teknikeri

OE-GT-031 Radyoterapi Teknikeri

OE-GT-032 Kalite ve Komiteler Sekreteri

OE-GT-033 Sağlık Fizikçisi

OE-GT-034 Histokimya Teknisyeni

OE-GT-035 Histoteknoloji Teknisyeni

OE-GT-036 İmmünhistokimya Teknisyeni

OE-GT-037 Sitoloji Teknisyeni

OE-GT-038 Patoloji Bilgi İşlem Görevlisi

OE-GT-039 Laboratuvar Sorumlusu

OE-GT-040 Laboratuvar Teknik Personeli

OE-GT-041 Kan Alma Personeli

OE-GT-042 Numune Ön Kabul Elemanı

OE-GT-043 Numune Kabul Elemanı

OE-GT-044 Laboratuvar Kayıt Elemanı

OE-GT-045 Numune Tranfser Elemanı

OE-GT-046 Biyolog

OE-GT-047 Stok ve Depo Sorumlusu

OE-GT-048 AD-BD Sekreteri

OE-GT-049 Öğreci İşleri Sekreteri

OE-GT-050 Tıbbi Sekreter

OE-GT-051 Kütüphane Memuru

OE-GT-052 İnsan Kaynakları Personeli

OE-GT-053 Döner  Sermaye Saymanlığı Veznedarı

OE-GT-054 Maaş Personeli

OE-GT-055 Evrak Kayıt ve Dağıtım Elemanı

OE-GT-056 Muhasebe Sorumlusu

OE-GT-057 Medikal Muhasebe Personeli

OE-GT-058 Vezne Mutemedi

OE-GT-059 Taşınır Kayıt Yetkilisi

OE-GT-060 Taşınır Kayıt Çalışanı

OE-GT-061 Hastane Müdürü

OE-GT-062 Hastane Müdür Yardımcısı

OE-GT-063 Arşiv Personeli

OE-GT-064 Program (Otomasyon) Destek Personeli

OE-GT-065 Bilgisayar Teknik Destek Elemanı

OE-GT-066 Danışma Görevlisi

OE-GT-067 Santral  Memuru

OE-GT-068 Hasta Hakları Birim Personeli

OE-GT-069 Atölye Personeli

OE-GT-070 Satın Alma Memuru

OE-GT-071 Atık Toplama Personeli

OE-GT-072 Genel Temizlik Personeli

OE-GT-073 AKK Sekreteri

OE-GT-074 Arşiv Sorumlusu

OE-GT-075 Çamaşırhane Personeli

OE-GT-076 Güvenlik Görevlisi

OE-GT-077 Hasta Bakıcı (Hizmetli)

OE-GT-078 Kalite Temsilcisi

OE-GT-079 Kalite Sistem Sorumlusu

OE-GT-080 Dokümantasyon Personeli

OE-GT-081 Ölçme İzleme Analiz Personeli

OE-GT-082 Grafik Teknikeri

OE-GT-083 Otopark Görevlisi

OE-GT-084 Fotokopi Personeli

OE-GT-085 Birim Tıbbi Cihaz Sorumlusu

OE-GT-086 Satınalma Komisyonu Görev TanımıREHBER
OE-İK-PR-001 RB-001 Görev Tanımları Rehberi


OE-TM-PR-001 TL-004 FR-004 Transfüzyon Merkezi Ürün Teslim Formu yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-001 TL-004 Medikal Gaz Kontrol Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-CHGS-PR-001,TL-004 Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Uygulama Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-TM-PR-002 Kan Transfüzyonu Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-TG-PR-001 TL-004 FR-001 Sıkıştırılmış Gaz Tüpleri Kontrol Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-PR-002-LS-002-Dış-Kaynaklı-Dökümanlar-Listesi revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-TM-PR-001 TL-002 FR-002 Transfüzyon Merkezi Kan Ve Kan Ürünleri İmha Kayıt Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-004,FR-004 Transfüzyon Merkezi Ürün Teslim Formu  revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-ECZ-PR-001 Eczane İşleyiş Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-ECZ-PR-002 Güvenli İlaç Uygulamaları Prosedürü  revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-ECZ-PR-001, TL-005 Güvenli İlaç Hazırlama, Dağıtım ve Taşıma Talimatı  revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-İK-PR-001 Akademik Personel İK İşleyiş Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-İK-PR-002 İdari Personel İK İşleyiş Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-004 Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Uygulama Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-009 Beyaz Kod Uygulama Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-TM-PR-005 FR-001 Transfüzyon Merkezi Donör Kayıt ve Sorgulama Formu dokümanı yayınlanmıştır…
OE-GEN-PR-002, FR-008 Tetkik İstem Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-ÇATY-TL-001 FR-002 Tehlikeli Atık Taşıma Formu dokümanı yayınlanmıştır…
OE-CHGS-PR-001 TL-011 FR-001 İş Kazası Tutanağı Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-CHGS-PR-001 TL-011 İş Kazası Bildirim Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-GT-025 Eczacı görev tanımı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-GT-026 Eczane Teknikeri görev tanımı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-HIS-PR-001 İletişim Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-İK-PR-002,CL-002 Yıpranma Payı Çizelgesi  yayınlanmıştır…

OE-PR-001 Doküman Yönetimi Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-PR-001,FR-002 .. Yılı Doküman Gözden Geçirme Kayıt Formu yayınlanmıştır…
OE-PR-001 Doküman Yönetimi Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-MOS-PR-001 Memnuniyet Ölçüm Süreci Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-TG-PR-001 TL-006 Kırmızı Kod Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-TG-PR-001 TL-006,PL-002 ...... Kırmızı Kod Planı (Mesai dışı) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-MOS-PR-001 FR-008 Yatan Hasta Memnuniyet Anketi revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-MOS-PR-001 FR-007 Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-MOS-PR-001 FR-006 Hasta ve Hasta Yakınları Öneri Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-MOS-PR-001 FR-005 Hasta ve Hasta Yakınları Geri Bildirimleri Rapor Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-GT-052 İnsan Kaynakları Personeli görev tanımı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-GT-086 Satınalma Komisyonu Görev Tanımı dokümanı yayınlanmıştır…
Transfüzyon Merkezi dökümanları yayınlanmıştır....

OE-ARV-PR-001 FR-003 Muvafakatname Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-KT-PR-001 Kematorapi Ünitesi İşleyiş Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-KT-PR-001 TL-001 Kemoterapi Ünitesi Randevu Verme Ve Kayıt Talimatı revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-PS-PR-001TL-002 FR-012 Meme Tümörü Tanı Anemnez Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-HYTS-PR-002 Yetki Devri Prosedürü dokümanı yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 FR-013 Klinik Ekipman Düzen Kontrol Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-001,FR-002 Yangın Söndürme Cihazı Aylık Muayene Formu  revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-SİOS-PR-001 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-SİOS-PR-001, FR-002 Hedef İndikatör İzlem Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…
OE-AMS- PR-001 TL-004 FR-001 Anestezi Acil Çantası Kontrol Formu revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-AMS-PR-002 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Prosedürü doküman yayınlanmıştır…

OE-KT-PR-001 Kematorapi Ünitesi İşleyiş Prosedürü (1.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…(İlaç hazırlama ünitesine gelmesi ve hazırlanan ilacın KT salonuna gelmesi faaliyeti eklenmiştir.

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü (3.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…(Erişkin ve Çocuk, şuuru olmayan hasta tedavi red formları eklenmiştir.

OE-KSS-PR-001,TL-001,FR-018 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Erişkin formu yayınlanmıştır…

OE-KSS-PR-001,TL-001,FR-019 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Çocuk formu yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001 Enfeksiyon Kontrol Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001TL-004FR-009 VRE Üreyen Hastanın Taburculuk Sonrası Oda Temizliği Kontrol Formu yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 FR-014 Çocuk Hasta Tanılama Formu (2.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü (2.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-010 Hasta Mahremiyetinin Ve Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyetinin Sağlanmasi Talimati dokümanı yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-002 Tesis Güvenliği Komitesi Çalışma Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-SİOS-PR-001 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-PS-PR-001 Poliklinik İşleyiş Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001, RB-001 Hasta Değerlendirme Rehberi’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001,TL-004 Temizlik Uygulamaları Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001,TL-003 İzolasyon Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-002 Hasta Kimliği Doğrulama Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-BIS-PR-001 Bilgi İşlem Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

Kalite Politikamızda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-001,LS-001 Tehlikeli Madde Envanter Listesi yayınlanmıştır…

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI’nda Vizyon ve Kalite Politikası bölümlerinde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-TMY-PR-002 İZLEME ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ’nde 5.1.10 maddesinde değişiklik yapılmış olup, revize doküman yayınlanmıştır…

OE-PR-001-DOKÜMAN-YÖNETİMİ-PROSEDÜRÜ 5.7 maddesinde değişiklik yapılmış olup, revize doküman yayınlanmıştır…