1. Türkiye -İran Bilimsel ve Teknolojik Yeteneklerin Birlikte Kullanımı ve İş Birliği Geliştirme Çalıştayı