Akademik

Unvan

Soyad, Ad

Uzmanlık Alanı

Prof.Dr.

ALATLI, Fatma Canan

Patoloji

Prof.Dr.

ALTUN, Musa

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

AYDINER, Adnan

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

BAŞARAN, Mert

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

BİLGE BECERİR, Hatice

Tıbbi Radyofizik

Prof.Dr.

DARENDELİLER, Mehmet Emin

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

DEMOKAN, Semra

Temel Onkolojisi

Prof.Dr.

DURANYILDIZ, H.Derya

Temel Onkoloji

Prof.Dr.

ENGİN, Gülgün

Radyoloji


Prof.Dr.

GEZER, Uğur

Temel Onkoloji

Prof.Dr.

KARADENİZ, Ahmet Nafiz

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

KARANLIK, Hasan

Genel Cerrahi

Prof.Dr.

KAYTAN SAĞLAM, Esra

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

KEBUDİ, Rejin

Pediatrik Onkoloji

Prof.Dr.

KİZİR, Ahmet

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

MERAL, Rasim

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

ORAL, Ethem Nezih

Radyasyon Onkolojisi

Prof.Dr.

ÖZTÜRK, Nakiye

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

SAİP, Pınar Mualla

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

SALMAYENLİ, Nihal

Tıbbi Biyokimya

Prof.Dr.

ŞAKAR, Burak

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

TAŞ, Faruk

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

VATANSEVER, Sezai

Medikal Onkoloji

Prof.Dr.

YAZICI ÖZBEK, Hülya

Temel Onkoloji

Prof.Dr.

ZÜLFİKAR, Bülent

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji

Doç.Dr.

EKENEL, Meltem

Tıbbi Onkoloji

Doç.Dr.

DAĞOĞLU SAKİN, Nergiz

Radyasyon Onkolojisi

Doç.Dr.

IŞIN, Mustafa

Temel Onkoloji

Doç.Dr.

KARABULUT, Senem

Medikal Onkolojisi

Doç.Dr.

OLGAÇ, Vakur

Patoloji

Doç.Dr.

OĞUZ SOYDİNÇ, Hilal

Temel Onkoloji

Doç.Dr.

SOLUK TEKKEŞİN, Merva

Patoloji

Doç.Dr.

TAŞTEKİN, Didem

Medikal Onkoloji

Doç.Dr.

YÖRÜKER, Ebru Esin

Temel Onkoloji

Dr.Öğr.Üyesi

AKSAKALLI, Nihan

Patoloji

Dr.Öğr.Üyesi

BADEMLER, Süleyman

Genel Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

DİZDAR, Yavuz

Radyasyon Onkolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

DÖNMEZ KESEN, Nazmiye

Temel Onkoloji

Dr.Öğr.Üyesi

İBİŞ, Kamuran

Radyasyon Onkolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

KARAMAN, Şule

Radyasyon Onkolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

KOÇ ŞENOL,S. Başak

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji

Dr.Öğr.Üyesi

OKUTAN, Murat

Tıbbi Radyofizik

Uzm.Dr.

AK, Naziye

Uzm.Dr.

AYDIN, Esra

Uzm.Dr.

DOĞAN, İzzet

Uzm.Dr.

FERHATOĞLU, Ferhat

Uzm.Dr.

GÖRGÜN, Ömer

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzm.Dr.

İRİBAŞ, Ayça

Radyasyon Onkolojisi

Uzm.Dr.

YILDIRIM, İlknur

Anestezi

Uzm.Dr.

BÜYÜKKAPU BAY, Sema

Pediatrik Onkoloji

Uzm.Dr.

PAKSOY, Nail

Uzm.Dr.

PEHLİVAN, Metin

Dr.

KAVAL, Gizem

Dr.

TÜLÜ, Kübra

Dr.

DÖLEK GÜLER, Semra

Onkolojik Sitoloji

Ar.Gör.

AKBAŞ, Uğur

Tıbbi Radyofizik

Ar.Gör.

AKDENİZ ÖDEMİŞ, Demet

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

BİLGİN, Elif

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

ÇELİK, Betül

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

KILIÇ ERCİYAS, Seda

Ar.Gör.

KÖKSAL, Canan

Tıbbi Radyofizik

Ar.Gör.

SÜNCAK, Leyla

Ar.Gör.

MUTLU GÜNER, Sevcihan

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

ÖZGÜR, Emre

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

SERİLMEZ, Murat

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

ŞÜKRÜOĞLU ERDOĞAN, Özge

Ar.Gör.

TİLGEN YASASEVER, Ceren

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

TUNÇER, Şeref Buğra

Temel Onkoloji

Ar.Gör.

YALNIZ KAYIM, Zübeyde

Temel Onkoloji

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı​ ~~ Başkan: Prof.Dr. Rasim MERAL
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı               ~~ Başkan: Doç.Dr.Meltem EKENEL
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
Tümör Patolojisi ve                       ~~ Başkan: Doç.Dr. N. Vakur OLGAÇ  
Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı         ~~ Başkan: Prof. Dr. Canan ALATLI
Cerrahi Onkoloji Ünitesi

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı:

Başkan: Prof.Dr. Rasim MERAL
1933 yılında ülkemizde ilk kurulan radyoterapi kliniklerinden birisi bu bilim dalımıza temel oluşturmuştur. Enstitümüzün tarihçesi içerisinde belirtildiği gibi daha önce İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir kürsüsü olarak hizmet vermiş olan bu birimimiz zaman içerisinde gerek cihaz ve gerekse akademik kadrolar bakımından ülkemizin önde gelen kanser tedavi kliniklerinden birisi olmuştur. 1982 yılında YÖK Kanunu ile İÜ Onkoloji Enstitüsü kurulduğunda İstanbul Tıp Fakültesi’nin bu kürsüsü enstitü bünyesine katılmıştır. Bugün enstitü kadrosunda bulunan öğretim üye ve yardımcılarıyla İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, yardımcıları ve personeli eğitim hizmetleri ve akademik faaliyetleri aynı çatı altında birlikte yürütmektedirler.

1935 yılında getirilen hem yüzeysel hem derin tedavi yapan röntgen ışınlı cihazlara daha sonra yeni ve daha derin tedavi yapan makineler eklenmiştir. 1964 yılında bir kobalt tedavi cihazı, 1969’da Türkiye’deki ilk ve dünyadaki üçüncü uzaktan kumandalı brakiterapi cihazı, 1972 ‘de Türkiye’deki ilk megavoltaj foton ve elektron cihazı bu birimimizde faaliyete geçmiştir. 1980’de 20 MeV lineer hızlandırıcı monte edilmiş ve radyoterapi ünitelerimiz yine ülkemizdeki öncü rolünü sürdürmüştür. 1999 yılı başında montajı tamamlanan yeni tedavi ve simülasyon üniteleriyle bilim dalımız yeniden ivme kazanmıştır. 2010 yılında bünyemizde yapımı tamamlanan modern tedavi cihazları ve simülatörler hizmete girmiştir:

Bir adet robotik kollu Lineer hızlandırıcı:
-Cyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut radyoterapisi

Dört adet lineer hızlandırıcı:
-Varian Trilogy-Rapid arc: 120 MLC, 6-15 MV foton, IMRT, kV Cone beam CT – volumetrik IGRT, rotasyonel IMRT, ark tedavi, 6 ayrı elektron enerjisi
-Varian DBX 600C: 120 MLC, 6 MV foton, IMRT
-Oncor Impression: 80 MLC, 6-18 MV foton, IMRT, 6 ayrı elektron enerjisi
-Saturn-42, GE: 6-15 MV foton, 6 ayrı elektron enerjisi

Bir adet Kobalt-60 teleterapi cihazı:
-Cirus: Co-60

Bir adet sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi cihazı:
-Nucletron,  Ir-192 high dose rate brakiterapi

Bir adet CT simülatör:
-4D CT simülatör (Philips big Bore, 16 slice)

Bir adet Konvansiyonel simülatör:
-Nucletron Oldeft

Dört adet tedavi planlama sistemi:
-XiO CMS (4.60.00)
-Ecclipse (8.09)
-Oncentra Precise
-Multiplan

On öğretim üyesi, beş uzman radyasyon onkoloğu, dört asistan doktor, dokuz medikal fizikçi, yirmi tedavi teknisyeni, iki brakiterapi hemşiresi bu bilim dalı içerisinde görev yapmaktadır. Hasta hizmetlerinin yanı sıra radyasyon onkolojisi ve medikal fizik öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde aktif görev almaktadırlar. Yetiştirdiği uzman doktor ve medikal fizik uzmanlarına ilaveten bilim dalımızda bilgi ve görgüsünü artırmak üzere gelen başka kurumlarda çalışan gözlemcilere her zaman deneyim kazandırılmış ve eğitim verilmiştir.

Yılda yaklaşık 3000 yeni hasta radyoterapi için başvurmaktadır. Günde radyoterapi uygulanan hasta sayısı 250 civarındadır.

Öğretim üyelerimiz ve yardımcıları ve kampüs içindeki haftalık pediyatrik tümörler, üriner sistem tümörleri, baş boyun tümörleri, beyin tümörleri akciğer tümörleri, gastrointestinal tümörler, meme kanseri, jinekolojik tümörler gibi multidisipliner konseylere katılmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz TROD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği), ESTRO ( Avrupa Radyoterapi Derneği ), ASTRO (Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği) ve ASCO ( Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ) gibi ulusal ve uluslararası bilimsel derneklerin üyeleridir.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı:

Başkan: Doç.Dr.Meltem EKENEL
Halen aktif şekilde hizmet veren bu bilim dalının tarihçesi, 1963 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Kürsüsünde göreve başlamış olan, bir dahiliye uzmanı ile bu dalda gelişme hızlanmıştır. 1978 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı haline getirilmiş ancak 1982’de Onkoloji Enstitüsünün kurulması ile Klinik Onkoloji Anabilim Dalına bağlanmıştır. Sekiz öğretim üyesi, bir uzman ve yedi araştırma görevlisi ile beraber Onkoloji Enstitüsünün diğer Klinik Onkoloji Bilim Dallarıyla koordine bir şekilde çalışmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı günde ortalama 100 poliklinik hastası muayene etmekte, kontrol ve takiplerini yapmaktadır. Kemoterapi uygulamaları ayaktan tedavi ünitesinde ya da yatarak uygulanmaktadır. Ayaktan tedavi ünitesi özel bir katı oluşturmakta olup 14 tedavi koltuklu iki standart salon, 5 tedavi koltuklu iki özel oda, bekleme salonu ve bir girişim odasından oluşmaktadır. İlaçlar laminar air flow içeren bir odada deneyimli hemşireler tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi onkoloji eğitimini Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile beraber yürütmektedir. Ayrıca enstitünün yüksek lisans ve doktora programındaki Klinik Onkoloji derslerini ve diğer mezuniyet sonrası programı içerisindeki seminer, konferans ve çeşitli kursları Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı ile beraber vermektedir. Adjuvan ve neoadjuvan kemoterapi klinik çalışmaları yapılmaktadır.

Yüksek doz kemoterapi ünitesi faaliyete geçmiştir.

Bilim Dalında görevli olan öğretim üyeleri Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) üyeleridir. Ayrıca Avrupa’da EORTC ile ortak çalışma programları yürütülmektedir.

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı:

Klinik Onkoloji Ana Bilim dalına bağlı olarak Eylül 1989’dan beri aktif hizmet vermektedir. Tüm pediatrk solid tümörlerin multidisipliner prensiplerle izlenip, tedavi edildiği birimimize yıllık 100-120 yeni hasta başvurmaktadır. 13 yatak sayılı serviste bu güne kadar 603 yatan hastaya tedavi uygulanmıştır. Hastaların tanılara göre dağılımında en sık beyin tümörü (%28), Lenfoma (%15), Yumuşak doku sarkomu (%14) ve kemik tümörleri (%14) yer almaktadır. Pediatrik Onkoloji Bilim dalı haftanın dört günü (Pazartesi-Perşembe) düzenli olarak poliklinik hizmeti vermektedir. Aylık ortalama poliklinik sayısı 160’dır. 1989’da bir profesör ve bir uzman kadrosuyla başlamış bu güne kadar geçen süre içinde 5 pediatrik Onkoloji yan dal uzmanı yetiştirmiştir. Halen bilim dalımızda bir profesör, bir doçent ve iki pediatrik onkoloji yan dal uzmanlığı yapmakta olan pediatri uzmanı görev yapmaktadır. Kasım 1990’da Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı ve İTF Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin işbirliği ile tüm pediatrik solid tümörler için tedavi protokolleri yapılmış ve gerek görüldükçe de bu protokoller güncelleştirilmektedir. Hastaların tanı, tedavi ve izlem aşamalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapılmaktadır. Bilim dalı öğretim üyeleri multidisipliner yaklaşımla yürütülen çocuk tümörleri, beyin tümörleri ve kemik tümörleri toplantılarına düzenli olarak katımaktadırlardır.

Pediatrik Onkoloji Bilim dalında görevli hekimler, Uluslar arası Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP), Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO), ASCO ( Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ), Türk Onkoloji Derneği ve Fulbright Derneği üyeleridir.Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı:
Tümör Patolojisi Başkan: Doç.Dr. N. Vakur OLGAÇ                   Onkolojik Sitoloji Başkan: Prof. Dr. Canan ALATLI

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Patoloji Bilim Dalı başkanı Prof.Dr. Melih Tahsinoğlu (1925-1980) tarafından yetiştirilen öğretim üyeleri ile 1986 yılında kurulmuştur. Diş Hekimliği Patoloji Bilim Dalı yüksek öğretim yasası ile temel bilimler kaldırıldığında Akademik ve yardımcı personeli ve demirbaşları ile Onkoloji Enstitüsüne bağlanmıştır. Bilim dalı daha sonra Sitolojik Patoloji Bilim Dalını kurmuştur. Her iki dalda Doktora ve Yüksek Lisans eğitimini gerçekleştirmektedir. Birimimizde halen Patoloji dalında 2, Sitoloji dalında 2 doktor yetiştirilmiştir. Doktora hazırlıkları yapan 1 adayımız vardır. Birimimiz Diş Hekimliği, Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin pek çok Bilim dalı ile değişik araştırmaları sürdürmektedir. Ayrıca pek çok lisans üstü, doktora ve tez çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenci araştırmalarının bir bölümü her yıl birimimizde yürütülmektedir.


Cerrahi Onkoloji Ünitesi:

Enstitümüzde multidisipliner yaklaşımı gerçekleştirmek amacıyla cerrahi onkoloji ünitesi kurulmuştur. Ünitede tam teşekküllü 2 ameliyathanede standart cerrahi girişimlerin yanında erken postoperatif brakiterapi müdahaleleri yapılarak kanser tedavisindeki çağdaş trentler yakalanmaya çalışılmaktadır. İki öğretim üyesi ve 2 anestezi uzmanı hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak deri karsinomu, melanom, yumuşak doku sarkomu, erken ve geç meme rekonstrüksiyonu dahil meme cerrahisi olmak üzere 1998 yılında 267 operasyon yapılmıştır.

Amacı; epidemioloji ve etyoloji çalışmalarıyla kansere sebep olan ajanları araştırmak, toplumu ve çalışanları bu konuda bilgilendirmektir. Ana bilim dalına bağlı 2 bilim dalı mevcuttur.

Kanser Epidemiolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı:

Onkoloji Enstitüsü bünyesinde, çağdaş epidemiyolojinin tarifi, uygulaması ve önemi göz önüne alınarak kanser epidemiolojisi ve biyoistatistik bilim dalı kurulmuştur. Bu bilim dalı, bir taraftan yöntem olarak kanser araştırmalarına, diğer taraftan uygulama olarak Halk sağlığına katkıda bulunmakta halk ve basından gelen sorular yanıtlanmaktadır. Bilim dalı ders ve seminerleri 3 aşamalıdır.

Temel Epidemioloji: Onkolojinin çeşitli alanlarında yüksek lisans çalışmaları yapanlara epidemiolojik ve biyoistatistik metotları öğretir.

Kanser Epidemioloji Yüksek Lisans Programı: Özelikle onkolojide uygulanacak epidemiolojik metotlar, araştırma metotları, araştırma yorumları ele alınmaktadır.

Kanser Epidemioloji Doktora Programı: Kanser epidemiolojisine genel bakış, toplumda kanserin dağılımı, dağılım nedenleri, kanserin toplumsal önemi, kanserle savaş, kanser kayıt işlemleri ve kanser istatistiklerini içerir.

Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı:

1989 yılında kurulan bilim dalı yüksek lisans programlarında öğrenci yetiştirmektedir. Kanserli hastanın, ailesinin ve hastane mensuplarının, tanı evresinden itibaren yaşanacak psikolojik ve sosyal problemlerine yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak onkoloji enstitüsünde hizmet vermektedir. Yüksek lisans ders programlarında psikiyatri, Liyezon psikiyatrisi hastanın psikolojik durumu ve sosyal çalışma ile ilgili dersler verilmekte, toplum profilini çalışmaya yönelik kanserli hasta ve ailelerinin psikolojik problemlerini ortaya çıkaran yüksek lisans tezleri yapılmaktadır.

 • Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Başkan: Prof.Dr. Hatice BİLGE BECERİR

Temel Onkoloji Anabilim Dalı kanserle ilgili en yeni konularda araştırmalar yürütmek, gelecekte kanser alanında bilimsel ve klinik açıdan öncülük edebilecek, yeni gelişmeleri yakından izleyen ve bunların uygulama alanları konusunda donanımlı, bilgi ve deneyim sahibi araştırmacı insan gücünü yetiştirmek üzere kurulmuştur. Anabilim Dalında yer alan programlarda onkogenezin mekanizmalarını ve moleküler temelini anlamak ve aydınlatmak amacıyla farklı dal ve disiplinlerde birbirini tamamlayan güncel araştırmalar yürütülmektedir.

Anabilim Dalında onkoloji alanında lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine paralel olarak en yeni ve modern analiz ve araştırma cihazları ile donatılmış olan laboratuarlarda kanser alanında ileri düzeyde temel bilim araştırma ve uygulamaları gerçekleştirilmekte, yeni ve gelişmiş tanı ve araştırma teknolojilerini ülkeye kazandırmak ve bunların klinikte hastaların yararına kullanımını başlatmak amacıyla araştırmalar yürütülmekte, başka kurum ve kuruluşlarda uygulanmayan test ve analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda bugün Türkiye’de belli başlı merkezlerde kanserli hastalarda tanı, tedaviyi değerlendirme ve hastayı izleme amacıyla rutin olarak uygulanabilmekte olan moleküler genetik tetkik ve analizlerin hemen hepsi İÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı laboratuarlarında yürütülen tezler ve araştırmalar sonucunda geliştirilmiş ve ilk kez Enstitümüzde uygulamaya konulmuştur.

Dizi analizi, mikrodizin, PCR ve Real-Time PCR analiz sistemleri, hücre kültürü, kromozom görüntü analizi, jel dökümentasyon, likit nitrojen ve -85 °C soğuk saklama sistemleri ve gerekli tüm temel cihazlar ile donatılmış bulunan Anabilim Dalı laboratuarlarında son onbeş yıl içinde 50 den fazla araştırma projesi yürütülmüş, yürütülen araştırma ve çalışmalar sonucunda 1992 yılından bu güne kadar uluslararası bilim indekslerinde yer alan yabancı hakemli dergilerde 134 makale yayınlanmış, çok sayıda yurt içi yayın yanında uluslararası ve ulusal kongre bildirisi sunulmuştur. Anabilim Dalımızda yedi ayrı Bilim Dalında eğitim, öğretim ve çalışmalar yürütülmektedir.

Bunlar :

  • Onkolojik Biyoloji ve Immunoloji Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr. Uğur Gezer
   Onkolojik Biyoloji ve Immunoloji Bilim Dalında konak tümör ilişkisinin karmaşık özelliklerini aydınlatmak ve yeni tanımlanan özelliklerden tümöre karşı korunmak amacıyla yararlanmanın yollarını araştırmak, kanser türlerinde genlerde gerçekleşen değişiklikleri, gen düzenlenmelerini, apoptoz, anjiyogenez ve vaskülarizasyon gibi temel mekanizmalarda ortaya çıkan farklılıkları incelemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
   Onkogen ve Moleküler Biyoloji Laboratuarında Türkiye’de hiçbir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilemeyen özel moleküler araştırmalar yapılabilmekte, bu analizler için laboratuarımıza diğer hastane ve kurumlardan çok sayıda hasta gönderilmektedir. Laboratuarda hematolojik kanserlerde tanı ve tedavi açısından önem taşıyan gen düzenlenmelerinin kalitatif ve kantitatif analizleri, gen amplifikasyonlarının tayini, HPV enfeksiyonlarının tayini ve virüs tiplendirmesi rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

 

  • Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalı

   Başkan: Prof.Dr. Semra Demokan

   Son yıllarda gerçekleşen gelişmeler kanserde erken tanı, kansere yatkınlığın belirlenmesi, yeni moleküler markerlerden yararlanan değişik moleküler tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır.

   Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalının amacı kanseri erken aşamada belirlemeye yönelik moleküler değişiklikleri, tümör hücrelerine özgü tipik ayırıcı özellikleri saptayabilen yeni yaklaşım ve teknolojiler geliştirmek, bu teknolojileri kullanarak erken tanı olanaklarını araştırmak, korunma ve tedavi yolları için yeni olası hedefleri belirlemek üzere translasyonel yaklaşımlara yönelik araştırmalar yürütmektir. Bu kapsamda tümörlerin karakteristik özelliklerini tanımlayan ve tedaviye vereceği cevabı önceden belirlemeye yönelik yeni yaklaşım ve teknolojileri uygulamak, hastalara daha etkin tedavi uygulayabilmek amacıyla tedavinin etkinliğini izlemeye ve değerlendirmeye olanak veren moleküler analizleri gerçekleştirmek ve moleküler biyolojideki yeni bilgileri ve gelişmiş yöntemleri kullanarak bu translasyonel uygulamaları devreye sokmak için yapılan çalışmalara ek olarak, birçok kanser türünde moleküler yöntemlerle onkogenlerdeki yapısal değişikliklerin, mutasyonların, metilasyon değişikliklerinin saptanması, bunların klinik özelliklerinin ve klinik parametreler ile ilişkilerinin araştırılması, hastanın genotipine göre kanser tedavisinde kullanılan ajanlardan yararlanım ölçüsünün belirlenmesi gibi konularda çalışmalar sürdürülmektedir.

  • Kanser Biyokimyası Bilim Dalı

   Başkan: Prof. Dr. Derya Duranyıldız

   Biyokimya Laboratuarında kanser biyokimyası alanındaki araştırmalar yanında tüm biyokimya ve tümör marker analizleri de rutin olarak yapılmaktadır. Her gün ortalama 120 hastanın kan analizlerinin yapıldığı laboratuarda bütün biyokimya ve tümör marker analizleri özel laboratuarlarda dahi yapılamayan bir hızla gerçekleştirilerek hastalara aynı gün içinde sonuç verilebilmektedir.

   Kanser Biyokimyası Bilim Dalında verilen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri sayesinde özellikle kanser konusunda uzmanlaşmış biyokimyacılar yetiştirilmektedir.

  • Kanser Genetiği Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr.Hülya Yazıcı Özbek
   Kanser Genetiği Bilim Dalında genetik faktörlerin rolünü tanımlamak, öncelikle bireysel yatkınlık özelliklerini, kalıtsal ve ailesel kanser türlerinde aile bireylerini etkileyen risk faktörlerini belirlemek ve kansere yatkınlığa neden olan genetik değişiklikler taşıyan bireyler ile kansere yatkınlık gözlenen ailelerde genetik danışma verilmesi amacıyla yürütülen araştırmalara paralel olarak toplumda kansere yatkınlık, prognoz ve tedaviye cevap açısından genetik varyasyonların araştırılması ile topluma özgü genetik değişiklikleri kapsayan assosiyasyon çalışmaları yapılmakta, sitogenetik, moleküler genetik ve FISH analizleri gerçekleştirilmektedir.

 

  • Kanser Etyolojisi Bilim Dalı
   Başkan: Prof. Dr. Derya Duranyıldız
   Kanser Etyolojisi Bilim Dalında karsinogenezin erken aşamasında hastalığa neden olan maddeler, etkenler ve hücreler araştırılmaktadır. Çalışma alanları kanserde olası etyolojik faktör veya kofaktör olarak görülen biyolojik kimyasal ve fiziksel ajanları, virüsleri, kanser riskini arttıran yaşam biçimlerini, kanser riskini etkileyen biyolojik etkenleri, bunların özelliklerini, etkilerini ve konak organizma ile etkileşimini, karsinogeneze yol açan niteliklerini ve korunma yollarını araştırmak, kanser türleri ile ilişkili risk faktörlerini tanımlamak, değişik kanser türlerinde giderek daha fazla rol oynayan enfeksiyöz ajanların moleküler biyolojisini ve immunolojik etkilerini aydınlatmaya yönelik araştırmalar yapmaktır.

 

  • Sağlık Fiziği Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr. Hatice Bilge Becerir
   Türk Atom Enerjisi Kurumunun yönetmeliklerine göre Türkiye’de radyasyon fizikçisi bulunmayan radyasyon onkolojisi merkezlerinin açılması mümkün değildir. Tıbbi Radyofizik Bilim Dalının amacı ülkede yetişmiş radyasyon fizikçisi gereksinimini karşılamak, radyasyon onkolojisi merkezleri, nükleer tıp merkezleri, radyodiyagnostik klinikleri gibi, tıbbın iyonize ışınlar ile ilgili dallarında kullanılan ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi cihazlarının doğru ve verimli kullanımı, planlanan tedavinin en doğru şekilde uygulanması, bu cihazlarda kalite güvenliği, kalite kontrol ve dozimetri işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile genel radyasyon güvenliğinin sağlanması için bu konuda eğitim görmüş uzman fizikçileri yetiştirmektir.

 

  • Tıbbi Radyobiyoloji Bilim Dalı
                                                            Başkan: Prof.Dr. Murat Okutan
   Radyobiyoloji Bilim Dalı iyonizan ve iyonizan olmayan ışınların canlı organizmalar ile insan sağlığı üzerindeki biyolojik etkilerini araştıran, iyonizan radyasyon ile biyolojik materyal arasındaki etkileşimin ve gerçekleşen hasarın moleküler ve hücresel temel mekanizmaları konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek, gözlenen radyoduyarlık, adaptif tepki ve biyolojik yan etkileri hastaların yararına değerlendirmenin yollarını araştırmak, sağlık ve güvenlik koşullarını denetlemek, riskleri ve bireylerin gereksiz radyasyona maruz kalmaması için gerekli koşulları belirleyen çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Her yıl belirli sayıda öğrenci kabul edilen bu programlarda ilgili bilim dallarına özgü derslerini tamamlayan öğrenciler tez aşamasında konuları ile ilgili güncel araştırmalar yaparak eğitimlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda bu güne kadar 84 yüksek lisans ve doktora tez çalışması tamamlanmıştır.