Rapor/Sonuç/Form

TÜMÖR MARKER ANALİZLERİ

MOLEKÜLER TETKİKLER

•  CA 15-3

•  CA 125

•  CA 19-9

•  CEA

•  Total PSA

•  Serbest PSA

•  PAP

•  AFP

•  β-HCG

•  NSE

•  β2-Mikroglobulin

Sorumlu öğretim üyesi : Prof. Dr. Uğur Gezer

•      K-ras mutasyon analizi   (Uluslararası Akredite)

•      EGFR mutasyon analizi

•      NRAS mutasyon analizi

•      BRAF mutasyon analizi

•      Lösemilerde translokasyon analizleri

•      t(9;22) p210 kantitatif

•      t(9;22) p190

•      t(15;17)

•      t(8;21)

•      t(4;11)

•      t(1;19)

•      t(12;21)

•      inv(16)

•      JAK2 Mutasyon / Genotipleme

•      HPV genotip tayini

Sorumlu öğretim üyesi : Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek

•      BRCA 1 mutasyon analizi

•      BRCA 2 mutasyon analizi

 HASTANE KURALLARI

 • Sabah kahvaltısı: 06.00 – 07.00 öğle yemeği: 12.00 – 13.00 akşam yemeği: 17.00 -18.00 saatleri arasında verilmektedir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını güvenlik görevlisine göstermek sureti ile hastaneye giriş-çıkış yapabilirler. Zorunlu durumlar haricinde saat 21.00’dan sonra giriş – çıkış yapmamalıdır.
 • Hasta refakatçi ve ziyaretçileri hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdırlar, hastane malına zarar veren kişiler, zararı karşılayacaktır.
 • Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkaramazlar veya yatağını değiştiremezler.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 23.00’ten sonra kapatılması gerekmektedir.
 • Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanımı yasaktır. Kullanılması halinde gerekli cezai yaptırım uygulanacaktır.
 • Refakatçi hastaya bağlı bulunan ekipmanlara (serum, monitör, oksijen vb.) kesinlikle müdahale etmemelidir. İhtiyaç duyduğunda hasta yatağı başındaki “Acil Hemşire Çağrı Zili’ni kullanarak hemşireye haber vermelidir.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastanede kalan refakatçiler hasta odalarındaki boş yatakları kullanmamalıdır.
 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Hasta yakınları, hastaya baharatlı ve yoğun kokulu yiyecek, içecek getirmemeli ve diğer hastalara da ikramda bulunmamalıdırlar.
 • Hastanemizde Pazartesi ve Perşembe günleri vizit yapılmaktadır, sağlıklı muayene yapılabilmesi ve diğer hastaların mahremiyeti gözetilerek refakatçilerin (desteğe ihtiyacı olan hastaların yakınları hariç) odaları boşaltmaları gerekmektedir.
 • Hasta ve hasta yakınlarının yanında bulundurdukları kıymetli eşyaların, (Altın, para v.s) sorumluluğu kendilerine aittir.
 • Hastanemiz içerisinde ihtiyacınız olan tekerlekli sandalyeyi Halkla İlişkiler biriminden temin edebilirsiniz.
 • Hasta odalarındaki etejer üstü ve içi temiz olmalı, etejer üzerinde ve pencere önlerinde hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.
 • Hasta güvenliği ve acil müdahale yapılmasına engel oluşturabilecek durumları önlemek için hasta odası içerisinde bulunan eşyaların yerleri değiştirilmemelidir.
 • Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.

HASTANE KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.
Refakatçilerin Dikkatine

HASTA REFAKAT KURALLARI

 • Hastane kurallarına uyunuz (Hastane Kuralları)
 • Refakatçilere refakat kartları hasta yatışından sorumlu sekreter tarafından verilir.
 • Refakatçiler 18 yaşını doldurmuş, hasta ve hasta yakınlarının onayladığı kişiler olmalıdır.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Ancak ilgili hekimin istemiyle istisnai durumlarda iki refakatçi kalabilir.
 • Refakat değişiminde, refakatçilerin hastane dışına çıkacağı ve hastanın yalnız kalacağı durumlarda hemşireyi mutlaka bilgilendirmelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını güvenlik görevlisine göstermek sureti ile hastaneye giriş-çıkış yapabilirler.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Refakatçi, tıbbi bakım sırasında ve doktor vizitleri esnasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunması yasaktır.
 • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ.
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ
Ziyaretçilerin Dikkatine

HASTA ZİYARET KURALLARI

 • Hastane kurallarına uyunuz (Hastane Kuralları)
 • Hastanemizde her gün 13:00–15:00 saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır.
 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
 • Hastanemizde tedavi alan diğer hastalarımızın rahatı açısından hasta odasına 2’den fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması konusunda hassas davranılmalıdır.
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir.
 • Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaretçilerimizin hastane içinde ve hastane yönetimi tarafından belirlenen alanlar dışında sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ziyaretinizi sonlandırınız.

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ.
ACİL ŞİFALAR DİLERİZOnline Randevu Sistemi

Enstitümüzde internetten randevu sistemi yoktur.  Yeni başvuran hastaların ya da yakınlarının bizzat gelmesi gerekmektedir. Eski hastalarımız takip edildikleri poliklinikten telefonla randevu talebinde bulunabilirler:

Telefon 212-4142434

Dahili

1.poliklinik

34053

2.poliklinik

34054

3.poliklinik

34055

4.poliklinik

34057

5.poliklinik

34226

6.poliklinik

34067

7.poliklinik

34072

8.poliklinik

34069