İÜ Onkoloji Enstitüsü Uluslararası Sertifikalı Preventif Onkoloji Seminer Programı

Programın Amacı


Tüm dünyada kanser insidansı artmaktadır. Kanser hem sağlık sonuçları, hem ülke ekonomilerine etkisi açısından çok önemlidir. Kanserlerin önemli bir kısmı önlenebilir.

Preventif Onkoloji yerel bölgelerde ve ülkemizde kanser yükünün belirlenmesi, bireylerde kanser riskinin değerlendirilmesi, kansere yola açabilecek çevresel ve bireysel  etmenlerin belirlenmesi ve kontrolu (birincil koruma, sigara alışkanlığının bırakılması, aşılar, sağlıklı yaşam koşulları sağlanması) ile kanser gelişiminin önlenmesini amaçlar.  Yakınmalar olmadan taramalar yaparak kanserin erken tanı ve tedavisinin sağlanması (ikincil koruma), kanser tanısı almış hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerinin sağlanması, psikososyal yönden desteklenmeleri,  hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve komplikasyonlarının engellenmesi (üçüncül koruma) Preventif Onkolojinin amaçları içindedir.

Tıpta gelişmeler, moleküler genetik konusundaki ilerlemelerle bazı bireylerde kansere kalıtsal yatkınlık olabileceği saptanmıştır. Bu konuda farkındalığın artması, bilginin yaygınlaşması,   kansere yatkınlığı olan bireylerin erken tanınmasına ve tedavi başarısının artmasına olanak sağlamaktadır.  

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Preventif Onkoloji Ana Bilim Dalı, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında "online" seminer, konferans, ve diğer eğitim etkinlikleri ile üniversitemizde, ülkemizde ve dünyada Preventif Onkoloji konusunda farkındalığın ve bilginin artması, kanserin önlenmesi, erken tanınması ve hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kansere predispozisyon yaratan sendromlar ve kalıtsal kanserler Seminer Serisi ile kansere yatkınlığı olan kişilerin ve aile bireylerinin erken saptanması amaçlanmıştır.
Uluslararası Niteliği

 İlk üç aylık (Aralık 2020-Şubat 2021) Seminerlerin bir kısmı konu ve tarihleri ile aşağıda belirtilmiştir.  (Seminerler ingilizcedir, uluslararası katılıma da açıktır)

Katılımcılara e-katılım belgesi verilecektir. 
Türk katılımcılar için TTB sürekli eğitim kredilendirmesi yapılacaktır. 9 Aralık 2020     Kanser Predispozisyon Sendromları: DICER1 Moderatör:  Rejin Kebudi     Konuşmacı: KrisAnn Schultz (University of Minnesota, ABD)


16 Aralık 2020     Düşük Grad Gliomlarda Güncel Gelişmeler   Moderatör:  Rejin Kebudi     Konuşmacı: Astrid Gnekow (Augsburg University Hospital, Germany)

23 Ocak 2021    Herediter Meme Kanseri - Moderatörler:  Adnan Aydıner,  Abut  Kebudi,  Konuşmacı: Banu Arun (MD Anderson Cancer Center,Houston,ABD) ; Lori Pierce (University of Michigan, ASCO Başkanı, ABD), Bahadır Güllüoğlu (Marmara Üniv) 


3 Şubat 2021     Kanser Predispozisyon Sendromları: Replikasyon Tamir Eksikliği (Lynch, CCMRD, POLE) Moderatör:  Rejin Kebudi Konuşmacı: Uri Tabori (University of Toronto, Kanada)


10 Şubat 2021     Dünyada Kanser Epidemiyolojisi Moderatör:  Rejin Kebudi    Konuşmacı: Tezer Kutluk (Dünya kanser kontrol örgütü eski başkanı, Hacettepe Ünv. Tıp Fak. & Onkoloji Enst. Çocuk Onkoloji BD Başkanı)

17 Şubat 2021    Kanser Predispozisyon sendromları ve Beyin Tümörleri    Moderatör:  Rejin Kebudi      Konuşmacı: Eric Bouffet ( Garron Family Chair in Childhood Cancer Research Head of the Neuro-oncology Section The Hospital for Sick Children, University of Toronto)

24 Şubat 2021     Lösemi ve Lemfomaya Yatkınlık  Moderatör:  Rejin Kebudi, Uğur Özbek  Konuşmacı: Oskar Haas ( St. Anna Children's Cancer Research Institute, Vienna)


13 Mart 2021  Preventive Medicine in Gynecologic Cancer  Moderatör: Aydın Aydıner (İstanbul Üniversitesi), Samet Topuz (İstanbul Üniversitesi)      Konuşmacı: Murat Gültekin (Hacettepe Üniversitesi), Elmar A. Joura, Ranjit Manchanda Program Koordinatörü


Prof. Dr. Rejin Kebudi - İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  - Preventif Onkoloji AD Başkanı

Devam Eden Seminerler
07 Nisan 2021 - The Relevance of Nutrition to Oncology : A Cancer Control Perspective


14 Nisan 2021 - Cancer Predisposition Syndrome : P53-Li Fraumeni Syndrome


Biten Seminerler


09 Aralık 2020 - Cancer Predisposition Syndrome : DICER1


16 Aralık 2020 - Current concepts in the management of pediatric Low Grade Gliomas23 Ocak 2021 - Approach to Diagnosis and Treatment in Hereditary Breast Cancer


03 Şubat 2021 - Cancer Predisposition Syndrome : "Replication Repair Deficiency,Lynch CMMRD asd POLE"

10 Şubat 2021 - The Global Cancer Burden


17 Şubat 2021 - Cancer Predisposition Syndromeand Brain Tumors


24 Şubat 2021 - Predisposition to Leukemia and Lymphoma13 Mart 2021 - Preventive Medicine in Gynecologic Cancer