Kalite Duyurular

OE-KT-PR-001 Kematorapi Ünitesi İşleyiş Prosedürü (1.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…(İlaç hazırlama ünitesine gelmesi ve hazırlanan ilacın KT salonuna gelmesi faaliyeti eklenmiştir.

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü (3.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…(Erişkin ve Çocuk, şuuru olmayan hasta tedavi red formları eklenmiştir.

OE-KSS-PR-001,TL-001,FR-018 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Erişkin formu yayınlanmıştır…

OE-KSS-PR-001,TL-001,FR-019 Muayene, Tetkik, Tedavi ve Tıbbi Girişim Red Formu – Çocuk formu yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001 Enfeksiyon Kontrol Prosedürü revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001TL-004FR-009 VRE Üreyen Hastanın Taburculuk Sonrası Oda Temizliği Kontrol Formu yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 FR-014 Çocuk Hasta Tanılama Formu (2.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü (2.) revize edilmiş ve doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-010 Hasta Mahremiyetinin Ve Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyetinin Sağlanmasi Talimati dokümanı yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-002 Tesis Güvenliği Komitesi Çalışma Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-SİOS-PR-001 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-PS-PR-001 Poliklinik İşleyiş Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001, RB-001 Hasta Değerlendirme Rehberi’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-KSS- PR-001 Klinik İşleyiş Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001,TL-004 Temizlik Uygulamaları Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-EKS-PR-001,TL-003 İzolasyon Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-CHGS-PR-001,TL-002 Hasta Kimliği Doğrulama Talimatı’nda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-BIS-PR-001 Bilgi İşlem Prosedürü’nde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

Kalite Politikamızda değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-TG-PR-001,LS-001 Tehlikeli Madde Envanter Listesi yayınlanmıştır…

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI’nda Vizyon ve Kalite Politikası bölümlerinde değişiklik yapılmış olup, revize edilmiş doküman yayınlanmıştır…

OE-TMY-PR-002 İZLEME ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ’nde 5.1.10 maddesinde değişiklik yapılmış olup, revize doküman yayınlanmıştır…

OE-PR-001-DOKÜMAN-YÖNETİMİ-PROSEDÜRÜ 5.7 maddesinde değişiklik yapılmış olup, revize doküman yayınlanmıştır…

Kalite Politikası

OE-TG-PR-001,LS-001 TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

OE-TMY-PR-002 İZLEME ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

OE-PR-001-DOKÜMAN-YÖNETİMİ-PROSEDÜRÜ