Ürün Tanıtım Temsilcileri Faaliyetleri Hakkında


Enstitümüzde, Ürün tanıtım temsilcileri tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerinin sadece Salı günleri  saat 14:00 - 16:00 saatleri arasında yapılması uygun bulunmuştur.